Pitanje:

Udala sam se prije devet mjeseci. Imam problem sa majkom svog muža i njegovom sestrom koja se nije udavala, a ima četrdeset i tri godine…majka mog muža je uporna u tome da me on razvede, i tvrdnji da je moj muž svojoj majci neposlušan ako to ne učini. Ja i moj muž to ne želimo. Moj muž mi kaže da sam mu dobra žena, i kaže: ‘Ne znam zašto moja majka insistira na tome da te razvedem?’ Trenutno njegova majka ne govori s njime, a on ne zna šta da uradi. Osjeća se izgubljenim između dva lavirinta. Šta je rješenje?…

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Trebalo bi da tvoj muž lijepo postupa u suživotu s tobom, i da se ne pokorava svojoj majci u tome da te razvede bez (šerijatskog) razloga. Pokornost majci u ovoj stvari nije obavezna, šta više, nije uopće dozvoljena po nekim učenjacima.

Rekao je Ibn Muflih rahimehullah: „Tesktualno je zabilježeno od imama Ahmeda rahimehullah u rivajetu Bekr ibn Muhammeda rahimehumallah a on preko svog oca: ‘Kada mu (muslimanu) njegova majka naredi da razvede ženu – ne zadivljuje me da preduzme razvod, jer je hadis Ibn Omera radijellahu 'anhuma u vezi oca1 (tj. kada otac naredi sinu da razvede ženu).’ U rivajetu Muhammeda ibn Musaa rahimehumallah tekstualno se prenosi od imama Ahmeda rahimehullah da čovjek neće dati razvod ženi po naredbi njegove majke, a ako mu babo naredi da razvede ženu poslušaće ga ako je otac pravedan. Riječi imama Ahmeda rahimehullah ‘ ne zadivljuje me to’ (tj. razvod po naredbi majke) – da li podrazumjevaju da je to haram ili mekruh/pokuđeno? U vezi ovog pitanja postoji razileženje između učenika imama Ahmeda rahimehullah. Rekao je šejh Tekijju-d-din rahimehullah u vezi čovjeka kojem njegova majka naređuje da razvede svoju ženu: ‘Nije mu dozvoljeno da je razvede, naprotiv, na njemu je da majci dobročinstvo čini, a razvod žene nije od dobročinstva prema njoj.'“ 2 3.

Međutim, stoji obaveza tvom mužu da čini dobročinstvo svojoj majci, da uljepša svoj odnos prema njoj, jer je pravo majke prema nad njim veliko,a dobročinstvo njoj od najjačih obaveza (u vjeri), i najvećih djela kojima se približava Allahu. Ti bi takođe trebala da svome mužu pomogneš u dobročinstvu prema njegovoj majci, da se lično potrudiš u lijepom odnosu prema njoj, u prelaženju preko grešaka, jer je sve to od plemenitog ahlaka, i potpunosti dobročinstva prema vlastitom mužu. Obaveza je tvom mužu da bude mudar, da upotrijebi blagost i slatkorječivost kako bi spojio između dobročinstva majci i lijepog odnosa prema tebi u bračnom životu .
A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=328201