Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid
Hvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe
Nema smetnje da se obavlja kupovina odjeće, namještaja i drugog u vrijeme nevjerničkih praznika, ali pod uslovom da čovjek ne kupuje stvari kojima se služi u obilježavanju tih praznika, niti stvari kojima oponaša nevjernike u nj.praznicima.
Takođe, muslimanu je dozvoljeno da otvori trgovinu/tezgu u danima nevjerničkih praznika pod dva uslova:
Da im ne prodaje ono što koriste u grijeh, niti ono čime se služe u obilježavanju njihovih praznika,
Da ne prodaje muslimanima stvari koje se koriste u oponašanju nevjernika u njihovim praznicima.
Dakle, da čovjek kupi robu za kojom ima potrebu je (šerijatski) mnogo lakše nego da vrši prodaju ili otvara trgovinu/tezgu (u vrijeme neislamskih praznika). Osnova u kupovini jeste da je dozvoljena, a njezino obavljanje u vrijeme njihovih praznika ne šteti (vjeri čovjeka).
A Allah najbolje zna.
Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/145676