Cio život muslimana je u pokornosti Allahu. Kaže Uzvišeni:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

56 Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

Ez-Zarijat, 56

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢

162 Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova,

El-En'am, 162

 

Dakle, musliman ne izađe iz neke pokornosti osim da otpočne drugu, kao što kaže Uzvišeni:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٨

7 A kad završiš, molitvi se predaj 8 i samo se Gospodaru svome obraćaj!

Eš-Šerh, 7 - 8

Značenje ajeta je: kada upotpuniš neko djelo pristupi drugom djelu, na način da izgradiš cijelo svoje vrijeme u dobrim djelima čija ti se korist vraća na dunjaluku i na ahiretu.

Allah je iz Svoje milosti prema robovima, iz znanja o različitosti njihovih ambicija, odredio da je neka pokornost obavezna a druga dobrovoljna. Od ove druge vrste pokornosti jeste i post šest dana ševala, a o vrijednosti tog posta govori hadis kojeg bilježi imam Muslim rahimehullah od Ebu Ejuba El-Ensarija radijellahu 'anhu, da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Ko isposti ramazan a zatim ga uslijedi sa šest dana ševala kao da je cijelo vrijeme postio.“

U rivajetu koji se nalazi u Sahihu Ibn Hibbana stoji:

„Ko isposti ramazan i šest (dana) ševala, pa zaista je postio godinu (dana).“

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je obznanio da se post ramazana i šest dana ševala vrednuje kao post cijele godine. To je iz razloga što se za dobro djelo nagrađuje desetorostruko, pa je post ramazana jednak postu deset mjeseci, a post šest dana ševala jednak postu dva mjeseca.

U hadisu koji je merfu’ a bilježi ga En-Nesai rahimehullah od Sevbana radijellahu 'anhu  stoji da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem „Allah je učinio dobro djelo kao deset (djela), pa mjesec je kao deset mjeseci, a šest (dana) nakon fitra (bajrama) je upotpunjenje godine.“

 

Rekao je imam En-Nevevi sallallahu 'alejhi ve sellem u komentaru na Sahih Muslima: „Rekli su naši (šafijski) učenjaci: Najbolje je da se posti šest dana zaredom odmah nakon bajrama. Ako, pak, razdvoji među njima, ili ih odgodi s početka mjeseca za njegov kraj, opet je postigao vrijednost vezivanja (tih dana za ramazan) jer je istina da je uslijedio (ramazan) sa šest dana od mjeseca ševala.“1

 

Prenosi se da bi Hasan El-Basri rahimehullah , kada mu se spomene post šest dana ševala, rekao: „Tako mi Allaha, Allah je zadovoljan s postom ovog mjeseca namjesto cijele godine“, misleći na post ramazana i post šest dana ševala.

 

Prijevod i obrada/sažetak sa:

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=articles&id=76123