HadisFikh

Ko naumi da uradi dobro djelo

Od Ibn Abasa   radijellahu 'anhuma se prenosi da je Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem  prenio od svog Gospodara, Blagoslovljenog i Uzvišenog, koji je rekao: “Zaista je Allah zapisao dobra djela i loša djela. Zatim je to objasnio: ‘Ko bude želio dobro djelo a ne uradi ga, Allah će mu ga upisati kod Sebe kao potpuno dobro djelo. A ako ga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao deset dobrih djela do sedam stotina, pa i više. A ako zaželi neko ružno djelo pa ga ne uradi, Allah će mu kod Sebe upisati kao potpuno dobro djelo, a ako zaželi i uradi ga, Allah će mu upisati kao jedno loše djelo.'” 1

Upisivanje dobrih i loših djela

Ibn Redžeb rahimehullah  objašnjava da postoje tri vrste djela koja se upisuju:

1. Dobra djela.

Dobro djelo se nagrađuje desetostruko do sedam stotina puta ili još više. A desetostruko nagrađivanje zbog jednog dobrog djela neophodno važi za svako dobro djelo.

Na to ukazuje govor Uzvišenog:

“Ko uradi dobro djelo, biće desetostruko nagrađen.” (El-En'am, 160)

A što se tiče povećanja nagrade iznad spomenute granice, Allah 'azze we dželle  je povećava kome hoće: 

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

261 Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

El-Bekare, 261

Ovaj ajet aludira na to da se nagrađuje za udjeljivanje na Allahovom azze ve džell putu i do sedam stotina puta. Ibn Mesud radijellahu 'anhu  prenosi da je neki čovjek doveo kamilu žigosanog nosa i rekao: “O Allahov Poslaniče! Neka se upotrijebi na Allahovom putu!” Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  odgovori: “Zbog nje ćeš na Sudnjem danu dobiti sedam stotina kamila.” 2

2.Loša djela.

Loše djelo se piše samo jednom bez umnožavanja kao što kaže Uzvišeni: “A ko uradi loše djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće mu se učiniti nepravda.” (El-En'am, 160)

Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem  kada kaže:” biće mu upisano kao jedno loše djelo” ukazuje na to da se loše djelo upisuje samo jedanput. Međutim, loše djelo dobiva na ružnoći u ovisnosti od vremena i mjesta gdje se radi.

3.Želje za činjenjem dobrog djela.

Ono se tada upisuje kao jedno potpuno djelo, makar ga i ne uradio, kao što stoji u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre   radijellahu 'anhu a kojeg bilježi Muslim   rahimehullah : “Kada Moj rob govori da želi da učini dobro djelo, pa Ja mu ga i upišem kao dobro djelo.” 

Ono što se razumijeva iz hadisa jeste da su u pitanju misli roba i one su ustvari želje. To se spominje i u hadisu: “Ko bude želio uraditi dobro djelo a ne uradi ga” jer Allah azze ve džell zna šta je rob osjetio u srcu i za čim je žudio; to mu je i bilo upisano kao dobro djelo.

Šta se smatra “željom za dobrim djelom”?

Ovdje se misli na duboku odlučnost i žudnju za izvršavanjem dobrog djela. U ovo zasigurno ne spada samo pomisao bez stvarne odlučnosti da se to i izvrši.

4. Želja za lošim djelom. 

Četvrta vrsta djela koja se zapisuje jeste želja za lošim djelima, ali i bez činjenja istih. U hadisu koji prenosi Ibn Abbas radijellahu 'anhuma  stoji da se želja za lošim djelom bez činjenja istog upisuje kao jedno potpuno dobro djelo. Isto stoji u hadisu od Ebu Hurejre  rahimehullah : “Doista je to ostavio Mene radi.” tj. zbog Mene, Uzvišenog Allaha. Ovdje se misli da neko ko poželi učiniti grijeh pa ga ne učini radi Allaha azze ve džell, predstavlja dobro djelo.

Ako on, pak, poželi učiniti neki grijeh zatim ga ne učini iz straha od stvorenja ili pretvaranja pred njim, rečeno je: doista će biti kažnjeni zbog ove svoje namjere, zato što je stavljanje straha od stvorenja ispred straha od Stvoritelja zabranjeno.

Upoređivanje dobrih i loših djela

Ibn Abas radijellahu 'anhuma  je sažeo misli o dobrim i lošim djelima:

– Doista dobro djelo ima nur u srcu, nur na licu, povećava nafaku i učini da ljudi vole onoga koji ih radi.
– Loše djelo ima tminu u srcu, crnilo na licu, slabost u tjelu i odvratnost u srcima ljudi.

 

Dersovi odgoja
Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan  rahimehullah 

 

Preuzeto sa:

stazomislama.com