O knjizi

Ime djela
40 hadisa o odgoju i menhedžu
Pisac
Abdulaziz es-Sedhan
Naziv originala
أربعون حديثا في التربية والمنهج
Prevod
Mirza Arapčić

Ono što odlikuje islam u odnosu na druge sisteme vrijednosti je njegova sveobuhvatnost; islam zalazi u sve pore i pojavne oblike života, individualnog i socijalnog. Kaže Allah: “… Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju …”

Kao što daje izuzetan akcenat na činjenicu da je čovjek taj koji treba da uskladi svoje norme ponašanja prema zahtjevima Objave. Musliman je pozvan da sebe odgoji prema normama i načelima islama; to je jedan od velikih imperativa, za koji se veže njegov uspjeh (ili neuspjeh) na ovom i budućem svijetu: “… uspjet će samo onaj ko je (dušu) očisti, a bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi.”

Uporedo sa samoodgojem teče proces odgajanja drugih i širenja ovog dobra i uspjeha u društvu, jer je dužnost svakom dobronamjernom i nesebičnom da drugima dostavi dobro kojim ga je Allah počastio.

Obzirom da je Allah poslao Muhammeda kao pozivača Allahu sa Njegovom dozvolom i blještavu svjetiljku, otud se javlja potreba da se u samoodgoju i odgoju drugih slijedi njegov primjer i put: “Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.’”

Ovo djelo autora šejha Abdulaziza Sedhana dolazi kao priručnik onome ko teži da bude na jasnom dokazu u ovim dvjema temama. Autor zbirke je skupio četrdeset predaja iz riječi i djela Allahovog poslanika, te svaku od njih proslijedio kratkim pojašnjenjem pitanja vezanih za samoodgoj i odgoj drugih, trudeći se, u većini slučajeva, da ne širi izlaganje temama koje nisu direktno vezane za ove. U knjizi se nalazi dovoljna količina radnog materijala za onoga ko želi da ostvari stabilnu osnovu islamskog odgoja.

Čitalac iskrene namjere bi mogao uzeti svaku od ovih predaja sa njenim objašnjenjem kao jednu dnevnu lekciju i pomno razmisliti o tome kako da ovo blago pretoči u praksu. Tako će se najviše okoristiti ovim kratkim, ali jezgrovitim, djelom, jer primjenom Šerijata na sebi i radom na uspostavi šerijatskih normi u društvu musliman zadobiva Allahovu pomoć i podršku: “O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.”

Takođe čitaoci mogu primjetiti da je tekst svakog hadisa naveden u izvornoj formi i označen vokalnim znakovima – hareketima; to je učinjeno kako bi se olakšalo učenje ovih hadisa napamet osobama visokih ambicija.

Download: