Ahlak, edeb, rekaik

Kanibalizam

Bez ikakve sumnje ogovaranje je zabranjeno u islamu, između ostalog i radi uništavajućih posljedica koje donosi muslimanima, uzrokujući neprijateljstvo, mržnju i kidanje rodbinskih i drugih veza. Ogovaranje troši naše dragocjeno vrijeme i ne donosi niti korist niti sreću. Ova ružna navika počesto sadrži ismijavanje s time kako neko izgleda, hoda, priča i slično što uzrokuje ismijavanje sa Allahovim stvaranjem. Allah   subhanehu we te'ala kaže:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

12 O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

El-Hudžurat, 12

Dragi čitaoci, Allah poredi ogovaranje sa konzumiranjem ljudskog mesa, što je svakome odvratna stvar, ne bi li shvatili odvratnost tog grijeha.
Es-Sa’adi rahimehullah u svom tefsiru kaže:
‘’U ovom ajetu je žestoko upozorenje na ogovaranje koje je veliki grijeh jer Allah ga poredi sa konzumiranjem mesa mrtvog čovjeka.’’

Mnogi ljudi ne mogu niti zamisliti da jedu ljudsko meso, ali kanibalizam je praksa koja je čak i danas prisutna u nekim djelovima svijeta. Ljudi koji se bave ovom praksom u sebi i nemaju ljudskosti i etiketirani su kao nenormalni, divljaci i neljudi. Možemo slično da kažemo i za ljude koji se bave ogovaranjem kako je spomenuto u navedenom ajetu,  to je možda još gore, jer mi znamo naše žrtve dok za kanibale nije nužno da poznavaju svoje.

Još tužnije je da se čak i časni ljudi upuštaju u ovaj grijeh, a šejtan uspijeva da navrati svakoga da se uključi u činjenje ovog grijeha.
Šta uzrokuje ogovaranje?
Miješanje s ljudima često dovodi do ogovaranje a čak i ako su neki ljudi sigurni od ogovaranja oni nisu sigurni da se neće na nekakav način upustiti u isto ili barem u najmanju ruku da to neće prešutiti.

Glavni uzrok ogovaranja je nedostatak spominjanaj Allaha   subhanehu we te'ala i Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.
Ogromne količine vremena se protraće na skupovima gdje ljudi zaboravljaju na onaj svijet i upuštaju se u stvari koje nisu razlozi našeg postojanja. Da nas Allah izliječi od ove bolesti.

Šta možemo da uradimo?
Možemo ili da se suprostavimo ovakvim sijelima u kojima se ljudi upuštaju u ogovaranje, da napuštamo takva sijela ili ako nismo u stanju da ih napustimo barem da se posvetimo zikru spominjanju Allaha   subhanehu we te'ala.
I koliko god da je grijeh ogovaranja odvratan neki od njegovih dijelova se može učiniti ugodnim, pogotovo ako je onaj koji biva ogovaran omražen ili smatran neprijateljem. Međutim ukoliko bi upitali onog koji ogovara: ‘’Da li bi ti volio da osoba koju ogovaraš na isti način priča o tebi iza tvojih leđa i spominje i obznanjuje tvoje greške kao što ti činiš s njegovih?’’ zapitajmo se…
Da li smo čisti od greški? Šta radimo na tome da ih otklonimo? Da li smo dosegli vrh čestitosti i da li smo slobodni od grijeha? Kako bi volili da nas neko ispravi, ukaže na naše greške?
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ‘’Blago onome ko je zaokupljen svojim nedostacima umjesto tuđim’’  1

Sasvim je lagano ogovarati nekoga, sve što je potrebno je da pustimo svoj jezik, a to je pogotovo lahko ako je onaj koga ogovaramo omražen u društvu u kojem se nalazimo. Razveseliti će se kada čuju slične riječi poput njihovih i zauzet će se da tu osobu i sami spominju. Međutim ogovarači će uvijek biti poniženi, jer i sami su svjesni da će se njihovo ogovaranje pretvoriti u hvalu ukoliko bi se ta osoba našla u njihovom društvu.
Bez sumnje, jezik je taj koji nas vodi u ovaj teški grijeh a najbolji savjet nam je dao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kada je rekao:
‘’Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka govori dobro ili šuti’’ 2

Iskreno se pokajmo Allahu za naše grijehe i za ono što radimo sa svojim jezicima. Iskreno odlučimo da se više nećemo vraćati ovom grijehu. Zatražimo oprost od onoga koga smo ogovorili i od onoga o kome smo loše pričali iza leđa.

Prevedeno sa engleskog.
Izvor: http://blog.islamiconlineuniversity.com/cannibalism/

*Kanibalizam: konzumacija mesa pripadnika iste vrste.