Helef ibn Temim je rekao: ”Čuo sam Sufjana Es-Sevrija u Meki kako govori ljudima okupljenim oko sebe:”Izgubljen je umet kada je uzeo nekog poput mene kao primjernog/uzora”

A kada bi bio upitan, odgovorio bi: ”Nisam podoban da odgovorim.” Pa bi bio upitan: ”Pa koga onda da pitamo?” odgovorio bi: ”Pitajte učenjake i tražite uputu od Allaha.” Iako je bio jedan od najvećih učenjaka svoga vremena.

El-Sirri El-Sakti je rekao: ” Ne bih želio da umrem u zemlji gdje sam poznat.” pa je bio upitan: ”A zašto to o Ebu El-Hasane?” pa je rekao: ”Bojim se da me mezar ne primi pa da me ostavi razotkrivenim i poniženim.”

El-hasan El-Basri je rekao: ”Družio sam se sa ljudima naspram kojih sam bio poput kriminalca i lopova.”

Neki časni ljudi su jednom spomenuti u društvu Mukhalida ibn Husejna pa je počeo da citira poeziju:

”Ne spominji njih zajedno s nama time miješajući ih, zaista zdravi koji hoda nije isti kao sakati…”

Katada je rekao: ”Isa ibn Merjem je rekao: ”Pitaj me, jer zaista moje srce je mehko i vidim se malim i skromnim.”

El-A'radž (Jedan od učenika Ebu Hurejre) je rekao: ”Preispitaj svoju dušu jer sutra svaka duša će biti okupljena sa onima sličnim njoj, ko god upadne u mnogo grijeha će biti sakupljen zajedno sa ljudima od tog grijeha(koji su činili taj grijeh).”

On bi često sebe kudio i sebi govorio: ”Dozivač će dozivati na Sudnjem Danu: ”O ljudi tog i tog grijeha, ustanite!” pa ćeš i ti ustati, o A'radž. pa će zatim dozvati: ”O ljudi tog i tog grijeha, ustanite!” Pa ćeš ustati i sa njima. zaitm će dozvati: ”O ljudi tog i tog grijeha ustanite!” pa ćeš ustati i sa njima. O A'radž, vidim te kako ustaješ sa svakom od grupa…”

Ibrahim En-Nehai je rekao: ”Progovorio sam, mada da sam našao način da izbjegnem, nikada ne bi progovorio. Zaista je vrijeme kada sam ja postao učenjakom Kufe zlo doba.”

Muhammed ibn Eslem El-Tusi je rekao: ”Putovao sam zemljom naširoko i nadaleko i tako mi Onoga osim kojeg drugog Boga nema, nisam vidio niti jednu dušu koja se okreće Kibli u namazu a da je gora u mojim očima od moje duše.”

Ibrahim Et-Tejmi je rekao: ”Nikad nisam uporedio svoja djela sa svojim govorom osim da se nisam plašio za sebe da sam od lažova.”

Džafer ibn Berkan je rekao: ”Došla je do mene vijest o vrlinama i dobroti Junusa ibn Ubejda pa sam mu napisao pismo u kojem stoji: ”O brate moj, piši mi i reci mi o svome stanju i o dobroti koja se pri tebi nalazi.”
Pa je odgovorio napisavši: ”Došlo je do mene tvoje pismo u kojem tražiš da ti opišem svoje stanje. Da ti kažem, prišao sam svojoj duši i rekao joj da voli drugima ono što voli i sebi, i da mrzi drugima ono što mrzi i sebi pa sam je našao daleko od toga. Zatim sam joj opet prišao i rekao da ostavi spominjanje ljudi osim po onome što je dobro, pa sam našao da je post u sredini dana u ekstremno toplim danima u Basri lakši od ostavljanja spominjanja drugih ljudi. Dragi brate ovo je moje stanje. Ve Alejkumu Selam.”

Iz djela ”Ta'tir el-Enfas min Hadis El-Ihlas” od šejha Sajida El-Afanija.
Izvor: alsiraat.co.uk