”…Znaj da duša voli da dosegne viši status i poziciju od onih sličnih njoj i to proizvodi ponos i zavist. Međutim, pametni se trude da ostvare vječni položaj koji je Allahovo zadovoljstvo. A u bliskosti Njemu okreće leđa kratkotrajnim pozicijama koje su popraćene njegovim nezadovoljstvom što ukazuje na čovjekovu propast, niskost i udaljenost od Allaha. Ulaganje truda u ostvarenje ovog drugog položaja je pokuđeno i takmičenje u pridobijanju takvog položaja je obična bahatost i pogrešna ambicija. A što se tiče prvog, trajnog položaja pa takav je pohvalan, uzvišeni Allah kaže:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

“… i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati.”

[Prevod značenja Kur'ana 83:26]

Hasan El-Basrî kaže: “Ako vidiš čovjeka da se natječe sa tobom u Dunjaluku, ti se s njim natječi u Ahiretu.”

Vuhajb bin El-Verd je rekao: “Ako se možeš osigurati da te niko ne može stići u prednjačenju ka Allahu, onda i uradi tako.”

Muhamed bin Jûsuf El-Asbahânî je rekao: “Ako osoba čuje da postoji druga osoba koja je pokornija Allahu od njega, to treba da ga rastuži.”

Neko drugi je rekao: ”Ako osoba čuje da postoji druga osoba koja je pokornija Allahu od njega i to učini da mu se srce slomi, to onda ne predstavlja pohlepu.”

Jedan čovjek je rekao Mâliku ibn Dînâru: “Vidio sam u snu kako neko doziva: ”O ljudi! vrijeme za polazak i vrijeme za pokret je došlo. Ali nisam vidio da se iko kreće osim Muhameda ibn Vasia.” Malik je na ovo zaplakao i onesvjestio se.”

Tako da je ispravno da se takmiči za položaj na Ahiretu i da se trudi i žuri ka onome što povećava taj položaj i da se osoba ne smije zadovoljiti niskim položajem a unjegovoj mogućnosti je da ostvari ono što je više od toga…”

Iz djela hafiza Ibn Redžeba El-hanbelija, ”Zlo traženja bogatstva i položaja.” str. 34.

Izvor: http://alsiraat.co.uk/announcements/let-strive-strive-this