Pitanje:

Da li je vjerodostojno prenešena riječ ‘zemherir’ koja se nalazi u ovoj dovi: „Nema boga osim Allaha, kako li je žestoka hladnoća ovoga dana! Allahu, sačuvaj me zemherira džehennema.“ Da li zaista postoji hladnoća u džehennemu koja se naziva zemherir?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Prvo:

Bilježe Buharija i Muslim rahimehumallah od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Vatra (džehennemska)se požalila svome Gospodaru pa je rekla: ‘Gospodaru moj, jedan dio mene jede onaj drugi dio.’ Pa joj je (Gospodar) dozvolio dva oduška: odušak zimi i odušak ljeti, a to je najžešće što doživite od žege, i najžešće što nalazite od zemherira (hladnoće).'“ 1

 

Rekao je En-Nevevi rahimehullah: „Ulema kaže: ‘Zemherir’ je žestoka hladnoća, a ‘harur’ je žestoka vrelina.“ 2

Rekao je Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah: „Ono što se cilja izrazom zemherir je žestoka hladnoća. Neko je postavio dilemu njezina postojanja u Vatri(?), međutim, u tome nema ništa nejasno i zamršeno, jer se pod vatrom cilja na njezino mjesto a u njoj se nalazi i zemherijski nivo.“ 3

Dakle, zemherir je jedna vrsta kazne, njime će biti kažnjavani nevjernici kao što će biti kažnjavani i vatrom.

Rekao je Uzvišeni Allah:

هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨

55 Eto toliko! A one koji budu zlo činili čeka najgore prebivalište: 56 Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje! 57 Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu 58 i druge slične ovima muke, mnogostruke.

Sad, 55 - 58

Kaže Ibn Kesir rahimehullah: „Rekao je El-Hasan El-Basri rahimehullah u vezi riječi Uzvišenog (u prijevodu): ‘i druge slične ovima muke, mnogostruke’ (38:58) tj. različite vrste patnje. Drugi su rekli: tj. poput zemherira-hladnoće, otrova, pijenja vrele vode, jedenja zerkuma4, dizanja i bacanja, i drugih kazni od različitih i međusobno oprečnih stvari, a sve kazne kojima bivaju izloženi su takve da su zbog njih poniženi. 5

 

Drugo:

Došlo je u djelu „'Amelu-l-jevmi ve-l-lejleti“ od Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu 'anhu, ili od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu, da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada je dan vreo, pa čovjek kaže: ‘La ilahe illellah, kako je žestoka toplota ovoga dana, Allahu sačuvaj me vreline Džehennema – Allah kaže Džehennemu: ‘Zaista je jedan od Mojih robova zatražio od Mene da ga sačuvam od tvoje vreline, pa svjedoči da sam ga Ja sačuvao.’ A ako dan bude žestoko hladan, pa rob kaže: ‘La ilahe illellah, kako je žestoka hladnoća ovoga dana, Allahu sačuvaj me od zemherira/hladnoće Džehennema’ – Allah kaže Džehennemu: ‘Zaista je jedan od Mojih robova zatražio od Mene da ga sklonim od tvoje hladnoće, pa svjedoči da sam ga Ja sačuvao.’ Rekoše: ‘A šta je to zemherir/hladnoća Džehennema?’ Reče: ‘Kuća u koju se baci nevjernik pa se, dio po dio, raspada od žestine njezine hladnoće.'“ 6

 

Ovaj hadis je slab, međutim, kada bi musliman učio ovu dovu ponekad – bez da je uvjeren da je porijeklo ove dove od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem – ili tražio utočište kod Allaha od zemherira Džehennema i slično tome, onda nema smetnje (da tako čini).

A Allah najbolje zna.