Ovo je . dio od 3 u serijalu Odabrane fetve šejha 'Ulvana

Pitanje

Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest?

Odgovor

Ova predaja je došla putem munker1 lanaca prenosilaca kod Taberanija u djelu “El-Mu'džemul-kebir” i Hakima u “Mustedreku”. Bilježi ga i Ebu Davud u “Merasil” putem Zuhejra ibn Mu'avije: “Pričala mi je jedna žena iz moje porodice od Mulejke bint ‘Amr, od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem. Ovaj hadis je mursel2– slab.

Nije pouzdanim putem došlo išta vezano za zabranu kravljeg mesa.

Allah je svojim robovima dozvolio kravlje meso i time ih darovao Svojom blagodati, pa je nemoguće da je svojim robovima darovao nešto što je bolest i šteta po njih; kaže Uzvišeni: “…i od deva po par, i od krava po par…”3

Prenosi se u Dva Sahiha putem Aiše radijellahu 'anha da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem svojim ženama zaklao krave kao kurban, a da je kravlje meso bolest ne bi bilo dozvoljeno približavanje Allahu putem njega, te je stoga obaveza reći da je ova predaja neispravna – batil i da ne postoji način da se uvaži kao vjerodostojna. Dobro je rekao Ibn Dževzi: “Znaj da je svaki hadis koji vidiš da je suprotan razumu ili se kosi sa osnovama izmišljen, i nemoj se umarati pokušavajući ga uvažiti.”

Izvor: Sulejman el Alwan; Dželesat ‘ilmijje, 5 sesija, 4 pitanje – Str 20-21.