Da'va

Griješi sad, pokaj se kasnije – spletkarenje protiv Allaha

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ٥٤

54 I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.

Alu-Imran, 54


Ustrajnost u griješenju.
Osoba može da čini mali grijeh ali ustrajati u njemu.
I kako ulema kaže – da onaj ko ustraje na malim grijesima čini veliki grijeh. Kada se mali grijeh radi ustrajno on postaje velikim grijehom.
Ez-Zehebi rahimehullah pri spominjanju nekih od ružnih završetaka navodi primjer čovjeka koji je bio opsjednut igrom šaha, pa kada je došao na smrtnu postelju tražili su od njega da izgovori šehadet, međutim on nije mogao da ga izgovori, i par trenutaka prije smrti počeo je da izgovara: ”šah-mat, šah-mat, šah-mat” sve dok nije umro, jer je u mislima razmišljao o šahu.
Ez-Zehebi rahimehullah spominje još jedan slučaj gdje je čovjek bio pred smrt i kada su mu došli i savjetovali ga da izgovori šehadet on je rekao: dajte mi flašu, hamr, alkohol. On je bio opsjednut alkoholom pa mu je to i bila zadnja misao pred smrt.
Er-Rabia bint Sabura spominje slučaj smrti jednog čovjeka, koji je radio u divanu kao blagajnik, uvjek se bavio brojevima. Prije nego što će ovaj čovjek preseliti, došli su mu ljudi i navodili ga da izgovori šehadet, međutim on je počeo da broji deset, jedanaest, dvanaest… i brojao je sve dok nije preselio.
Ibn Kajjim rahimehullah spominje priču jednog čovjeka kojem su takođe došli pred smrt i tražili od njega da izgovori šehadet, a on je rekao ”ne mogu”. Nije imao problema sa svojim jezikom, mogao je tečno da govori međutim svejedno nije mogao da izgovori šehadet. Allah mu nije dao teufik, Allah mu nije dozvolio da to izgovori jer on prije toga nije imao šehadet u svom životu.
Ljudi gledaju na to kao: ”Raditi ću šta ja hoću, griješit ću kako god hoću, i onda, pet minuta prije nego umrem izgovoriti ću šehadet i bit će mi zagarantovan Dženet.
Nije tako lahko.

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ٥٤

54 I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.

Alu-Imran, 54

Ovo je spletka protiv Allaha, kada kažete ovakvo nešto, vi spletkarite protiv Allaha. Zašto?
Jer govorite Allahu, ”ja te neću obožavati!” imaš nijet, namjeru da nećeš obožavati Allaha sve do kraja svog života. A šta je to? Zar to nije spletkarenje protiv Allaha?
Radit ću šta ja hoću sada dok sam mlad, a onda ću razmišljati o pokajanju kada ostarim. 
Ti planiraš protiv Allaha subhanehu we te'ala. Allah ti kaže obožavaj me svakog dana i noći a ti kažeš:  ”Ne! ja ću da zaobiđem ovo pravilo, da se prošunjam iza i da se tek na kraju pokajem. Nadmudrit ću Allaha subhanehu we te'ala.”

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ٥٤

54 I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.

Alu-Imran, 54

Jedan od učenjaka današnjice nam je skoro prenio priču koja se desila u današnjem vremenu.
Posjećivali su jednog starijeg čovjeka koji je bio na smrtnoj postelji. Kada su došli u njegovu kuću, u cijeloj kući se čula muzika Ummu Kulsum, koja je arapska pjevačica.  Starac je polahko umirao a cijela kuća je odjekivala do kraja pojačanom muzikom.
Pa je šejh rekao: ”Bojte se Allaha, čovjek umire a vi slušate muziku?!”  Pa su ugasili muziku i zamjenili je Kur'anom. Međutim kada je starac čuo zvuk Kur'ana reče: ”Ugasite to i vratite mi Umu Kulsum jer ona mi smiruje srce” i zatim je umro. Kada provedete život na nečemu, na tome ćete i umrijeti. Nikad ne mislite da ćete nadmudriti Allaha.
Uvijek moramo imati strah od Allaha.
Samo se gubitnici osjećaju sigurnim od Allahove kazne.
Strah od Allaha je od odlika muslimana i moraš ga imati da bi bio od muslimana.
Prevedeno sa engleskog.
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=ufWBmTaVtcM