Knjiga

Šubhe/nejasnoće simpatizera IDIŠ-a/ISIL-a

Od same pojave grupe “Islamska država u Iraku i Šamu” na sceni sirijskog džihada, pratile su je razne kontroverze, kao što je prednjačila nad drugim naoružanim grupacijama u privlačenju očiju…

40 hadisa o odgoju i menhedžu

Ono što odlikuje islam u odnosu na druge sisteme vrijednosti je njegova sveobuhvatnost; islam zalazi u sve pore i pojavne oblike života, individualnog i socijalnog. Kaže Allah: “… Mi tebi…