AktuelnoRiječ Istine

Demant priloga emisije političkog magazina “Mreža”

Zbog priloga FTV u političkom magazinu “Mreža”, objavljenog 22.12.2015. obratio nam se jedan od onih na koje se ukazalo u ovom prilogu, pa tekst njegovog demanta prenosimo u cjelosti, kao i link na spomenuti prilog.

Ja, Durić Fikret, izjavljujem da su u prilogu emisije političkog magazina “Mreža” iznešene gnusne laži vezane za mene koje ovim putem demantujem pojedinačno:

1. “Selefijski mesdžid”, kako ga naziva FTV, nikada nije bio pretresan od strane policije, iako nema spora i da se isti pretrese, a što je, svakako, moguće da će biti uskoro, kao rezultat vašeg huškačkog priloga.
2. Navedeno je da ja dijelim, između ostalog, nekakve upute i smjernice za krivolov, što je smiješno, jer mi nismo lovačko društvo, i svrha mesdžida je obavljanje vjerskih aktivnosti, a ne govor o medvjedima i lisicama.
3. Tvrdi se da sam ja vođa nekakve fantomske grupacije, a ja nemam nikakve ovlasti da ikome išta naređujem ili zabranjujem, niti ikakvih sredstava prisile da utičem na nečije privatno djelovanje, ja sam samo imam u mesdžidu koji predvodi namaz i neke druge vjerske-obredne aktivnosti.
4. Ta “ratna zastava” koju spominju da je na mojoj kući je zastava Saudijske Arabije, koja na sebi nosi simbol koji je zajednički svim muslimanima svijeta, pa ne vidim kako se tako nešto može nazvati “ratnom” zastavom.
5. Federalna TV nas pokušava prikazati kao kriminalnu organizaciju u kojoj vođa ima apsolutnu vlast i komandnu odgovornost i diriguje svim postupcima svakog pojedinca u toj grupaciji. Mi nismo kriminalna formacija, mi smo ljudi muslimani okupljeni na zajedničkim obredima, i ne bodemo nosom jedni drugima po privatnim životima.
6. Što se tiče toga da Zlatan Velagić finansira mesdžid u Gračanici, ovaj mesdžid je napravljen dobrovoljnim prilozima muslimana širom BiH, i Gračanice posebno, kao što je slučaj sa svakim mesdžidom u BiH, kada je u pitanju njegova izgradnja. Sa druge strane, Zlatan Velagić niti je ičim finansirao njegovu izgradnju, niti je ikada nogom kročio u spomenuti mesdžid, a vjerovatno za njega nije ni znao dok FTV nije objavila (po prvi put, 22.2.2015.) prilog koji ga dovodi u vezu sa ovim mesdžidom.
7. FTV mi pripisuje organizovanje tribine u Tuzli, koju ja nisam organizovao, a uz to je objavila fabrikaciju da je tema te tribine bio džihad, tema je bila “Pogubnost demokratije”, a i da jest, toj tribini su prisustvovali organi vlasti, kao što je i snimljena, i njen snimak i danas postoji na društvenim mrežama, pa da je u njoj bilo nešto sporno, na to bi, do sada, sigurno reagovali izvršni organi vlasti.
8. FTV je iznijela dezinformaciju da ja posjedujem neki web portal na kojem iznosim vijesti. Taj web portal nema nikakve veze sa mnom, kao niti bilo koji drugi web portal, nikad ga nisam posjedovao, što je sasvim lako provjeriti. Ja na navedenom portalu nisam, kao ni na nekom drugom, nikad ništa napisao.
9. Što se tiče mog neslaganja sa IZ, ja kao osoba imam pravo da se ne slažem sa bilo kime, pa i sa IZ. S druge strane ne vidim kako jedna ne-vjerska institucija (FTV) ima veze sa tipično vjerskim razilaženjem, kao razilaženje između mene i IZ. I molim da mi u ovom slučaju detaljnije iznesete moju krivicu u ovom kontekstu.
10. Što se tiče Amira Selimovića, takozvanog “mog zamjenika čija je kuća stotinjak metara od mesdžida”, i to je neistina: kuća Amira Selimovića se nalazi otprilike tri kilometra, ili bolje rečeno, u trećem selu od Gračanice. I ne znam u čemu me je Amir Selimović mijenjao. Možda vi znate, pa vas molim da mi to (dokumentovano) prenesete.
11. Za prijetnju Muharema Mandalovića da će dignuti Živinice u zrak sam prvi put čuo u prilogu FTV, tako da ja uopšte ne sumnjam da je i ovo još jedna izmišljotina.

Ovih jedanest izmišljotina koje sam ovdje demantovao mi je kao pojedincu, i građaninu ove države, nanijelo nesagledivu štetu, materijalnog i moralnog karaktera, za koju ću tražiti nadoknadu na sudu.

Fikret Durić

Link spomenutog priloga: