Ahlak, edeb, rekaikFikh

Da li je dozvoljeno izbjegavati svoju majku radi njezinog uznemiravanja supruge?

Pitanje:

Nakon što je moj muž poništio punomoć svojoj majci u imetku, ona nam je napravila sihr. Allah nam je dao uspjeha da se izbavimo od toga uz pomoć jednog šejha. Njegova mati me je zatim optužila za klevetu, pa je Allah pokazao istinu, a onda je na mene navalila udarajući me. To je dovelo do narušavanja duševnog stanja mojih sinčića koji su to sve vidili i svjedočili. Oni su djeca, jedan od godinu dana, a drugi ima četiri mjeseca. Nakon tih događaja moj muž je prekinuo kontakt sa njom. Ja sam nastojala da mu omekšam srce sve dok se nije desilo njezino nasrtanje na mene udarcima. Čini li on grijeh što ne razgovara sa njom?

Odgovor:

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Ako je stanje zaista takvo kako si spomenula, onda je majka tvog supruga nepravedno postupila prema tebi. Obaveza je na tvom mužu da ti obezbjedi zaseban stan gdje se nećeš izlagati nikakvoj šteti, i da zabranjuje svojoj majci ružne postupke sa blagošću, sa edebom, bez strogosti i ružnog postupanja. Zaista naređivanje dobra roditejima i zabranjivanja zla njima nije kao prema drugim.

Rekao je Ibn Muflih  rahimehullah  :

„ Kaže imam Ahmed  rahimehullah u rivajetu od Jusufa ibn Musaa  rahimehullah  : „Čovjek naređuje svojim roditeljima dobro a odvraća ih od zla.“ U drugom rivajetu od Hanbela  rahimehullah kaže (imam Ahmed): “Kada čovjek vidi svog oca da čini nešto što prezire, podučiće ga (ispravnom) bez žestine, ružnog ophođenja i gruboće u govoru. Ako ne tako, onda će ga ostaviti, jer nije babo kao neki stranac.“ 1

Tvom mužu nije dozvoljeno da prekida odnos sa svojom majkom makar ona bila nepravedna i činila grijehe.

Rekao je šejh Ibn Baz  rahimehullah : „Roditelji imaju veliku ulogu, zato ih njihovo dijete ne smije bojkotovati, već će prema njima biti blag, savjetovati ih i upućivati na hajr. U svemu tome će se pomagati s svojim dajdžama, braćom, amidžama i drugima koji su mu dostupni u tome…“  2

Dakle, objasni svome mužu da je njegovo izbjegavanje/bojkot svoje majke haram. Na njemu je da se što brže pokaje Allahu, i potrudi u dobročinstvu prema svojoj majci.

A Allah najbolje zna.

 

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=318427