Pitanje:

Kakav propis važi za taksistu da vrši prevoz nepokrivenih žena?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Nema smetnje da vlasnik taxi vozila vrši prevoz žena – makar one bile i otkrivene – jer je to njegovo zanimanje, a priroda tog posla od njega iziskuje da poveze autom i dobru i lošu osobu, dakle od obje vrste ljudi. Međutim, tu se uvjetuje da ne bude osamljivanja sa ženama, da vozač obara svoj pogled, te da ne odvozi osobu na mjesta gdje se čine grijesi.

Ovo pitanje je postavljeno našem šejhu ‘Abdurrahmanu El-Beraku – Allah ga sačuvao – pa je rekao: „Nema smetnje u tome kada ne postoji osamljivanje (sa ženom strankinjom), i da je vozač siguran od fitne za sebe.“

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/253129