Pitanje:

Da li nam je dopušteno dati kurbansko meso našim komšijama nemuslimanima? Zahtijevam od cijenjenog brata da odgovori na moje pitanje prema Kur'anu i sunnetu uz dokaze, jer imam kolegu kršćanina koji odbija da od mene primi kurbansko meso i kaže da im Novi zavjet to zabranjuje.

Objavljeno: 24.7.2012

Odgovor:

Hvala Allahu. Nema smetnje u davanju kurbanskog mesa nemuslimanima, pogotovo ako budu rodbina, komšije ili siromasi. Na to upućuju riječi Uzvišenog:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨

8 Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični –

El-Mumtehine, 8

.

A davanje kurbanskog mesa je od dobročinstva koje nam je Allah dozvolio.

Mudžahid prenosi da je neko iz porodice Abdullaha ibn Amra radijellahu 'anhuma zaklao ovcu, pa kada je došao rekao je: “Jeste li poklonili šta našem komšiji židovu? Jeste li poklonili šta našem komšiji židovu? Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: “Nije mi Džibril prestao oporučivati komšiju dok nisam pomislio da će ga učiniti nasljednikom.” 1

Kaže Ibn Kudame: “Dopušteno je da od njega nahrani nevjernika,… jer je to dobrovoljna sadaka, pa je dopušteno hranjenje njime zimmije i taoca, kao i kod ostalih vrsta dobrovoljne sadake.” 2

U fetvama stalne komisije (11/424) stoji: “Dozvoljeno nam je da nahranimo nevjernika sa kojim imamo ugovor, i zarobljenika od mesa kurbana. Dopušteno nam je da mu ga damo zbog njegovog siromaštva, ili srodstva, ili komšijstva ili da pridobijemo njegovo srce za islam, u skladu sa uopštenim riječima Uzvišenog

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨

8 Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični –

El-Mumtehine, 8

i zato što je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio Esmi, kćeri Ebu Bekra radijellahu 'anhuma da održava rodbinske veze sa svojom majkom imetkom, a tada je ona bila mnogoboškinja, u vrijeme primirja.” Završen citat.

Kaže šejh Ibn Baz rahimehullah: “Nevjernik koji nije u ratu sa nama, kao i osoba koja traži zaštitu i onaj koji je pod ugovorom, njima se daje od kurbanskog mesa i od sadake.”3

Vidite i odgovor na pitanje broj 36376.

A Allah najbolje zna

Članak preuzet sa: https://islamqa.info/ar/180503