Akida

Definicija selefa

U jeziku “selef” označava one koji su bili prije tebe od očeva (djedova) i bližnjih rođaka, kao i one koji su iznad tebe ...
Islam

Definicija džemata

Jezička izvedenica riječi “džemat” je od imenice ‘idžtima’ što znači okupljanje, suprotno tome je razjedinjavanje. Ibn Tejmijje kaže: “Džemat je okupljanje, suprotno tome ...

Posts navigation