وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ٢٧

27 Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete.

En-Nisa', 27

 

-Sejid Kutub rahimehullah  kaže: “Ovaj kratki ajet ukazuje na stvarnost onoga što Allah 'azze we dželle želi ljudima svojim menhedžom kao i stvarnost onoga što im žele oni koji slijede šehavate (strasti) i koji skreću s Allahovog 'azze we dželle menhedža.”

Svako ko bude skretao s Allahovog 'azze we dželle menhedža doista on slijedi samo strasti.

-Ne postoji menhedž osim jednog jedinog istinskog menhedža, a to je ozbiljnost, ustrajnost i pridržavanje propisa.

A sve što je mimo toga ustvari je samo strast koja se slijedi, prohtijev kojem se pokorava, skretanje, iskrivljenost, fisk (griiješenje) i dalalet (zabluda).

Pa šta je to što Allah 'azze we dželle, želi ljudima onda kada im pojašnjava svoj menhedž i propisuje im sunnet?

Doista On Uzvišeni želi da im oprosti, da ih uputi, udalji od propasti, pomogne u postizanju visokih i plemenitih osobina i deredža.

A šta im to žele oni koji slijede strasti? Oni koji uljepšavaju ljudima svakojake ideje i mezhebe koje Allah 'azze we dželle nije dozvolio, a kamo li propisao svojim robovima?

Zaista oni njima žele da vrlo daleko odlutaju i skenu sa ispravnog menhedža, visokog stepena i pravog puta.

El Hasan El-Basri rahimehullah  je rekao nekom čovjeku: “Liječi svoje srce, jer zaista Allah 'azze we dželleželi od Svojih robova ispravnost njihovih srca.”

Ibn Rredžeb rahimehullah  komentariše: “To znači da je Njegova želja i ono što Uzvišeni traži od svojih robova ispravnost srca. Nema ispravosti srca sve dok se u njemu ne ustanovi i učvrsti spoznaja Allaha subhanehu we te'ala, i Njegova veličina, voljenje Njega, bojazan, željenje samo Njega, oslanjanje na Njega i dok se srce ne ispuni time.”

I ovo je suština tevhida i značenje “la ilahe ila-Allah”, pa neće biti ispravnosti za srce sve dok njihov bog kojeg ona obožavaju, poznaju, vole i od kojeg strahuju ne bude samo Allah Jedini Koji nema sudruga.
Kada bi postojao na nebesima i na Zemlji neki drugi bog koji se obožava mimo Allaha subhanehu we te'ala, nebesa i Zemlja bi se tada zbog toga poremetila i uništila, kao što je rekao Uzvišeni:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢

22 Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!

El-Enbija', 22

Uzvišeni Allah nam objašnjava:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣١

31 Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je.

Alu-Imran, 31

 

Allah tebareke ve te ‘ala, je učinio znak iskrenosti ljubavi prema Njemu slijeđenje Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, i ovo ukazuje na to da voljenje i ljubav ne bivaju potpuni bez pokornosti i prihvatanja Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.

El-Hasan El-Basri rahimehullah  kaže: “Znaj da ti nećeš voljeti Allaha 'azze we dželle, sve dok ne budeš volio pokornost Njemu.”

       Zu En-Nun rahimehullah  je bio upitan: “Kada ću voljeti svoga Gospodara?” – a on je odgovorio: “Kada ti postane ono što On prezire teže i veće od težine i gorčine sabura.”

Ebu Jakub En-Nehradžuri rahimehullah  kaže: “Svako ko tvrdi da voli Allaha azze ve džel, a nije Mu se pokorio u Njegovoj naredbi i zabrani, ta tvrdnja je batil.”

Kada iman roba biva potpunim?

 

Ibn Redžeb, rahimehullah  to objašnjava: “Značenje ovoga je: kada svi pokreti srca i tijela budu radi Allaha subhanehu we te'ala, onda je time iman roba postao potpun i u vanjskom i unutrašnjem obliku. Ispravni pokreti srca neminovno kao rezultat imaju ispravne pokrete tijela. Kada srce bude dobro i ispravno i u njemu ne bude ničega osim želje za Allahom 'azze we dželle, i želje za onim što On želi, tada se tijelo neće upuštati niti činiti nego samo ono što Allah 'azze we dželle želi i voli pa će požurivati u izvršavanju onoga s čime je On Zadovoljan, a suzdržat će se od onoga što On prezire, pa čak i od onoga za što se boji da Allah 'azze we dželle, prezire makar i ne bio siguran u to.”

Da li pratiš svoje pokrete i paziš na njih?

 

El-Hasan rahimehullah  kaže: “Nisam pogledao očima, progovorio jezikom, pomjerio ruku ili ustao na noge sve dok ne bih pogledao i vidio da li je to radi pokornosti ili griješenja. Pa, ako bi to bilo radi pokornosti, onda bih nastavio s tim, a ako bi bilo radi griješenja, onda bih se zaustavio.”

Kod ovakvih ljudi je, kada su njihova srca postala zdrava i ispravna, ostala želja i potreba samo za Allahom Uzvišenim. Tada im je i tijelo postalo ispravno sa svim onim što radi i nije se pokretalo osim radi Allaha Uzvišenog i radi onoga u čemu ima Njegovog zadovoljstva.

Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah
Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika