Zahvalnost Allahu je put promjene stanja u bolje

O blagodati znanja u jednoj rečenici

Neznanje uzrokuje umor Rekao je Ibnu-l-Kajjim: „Neznanje (u vjeri) o Pravom putu, štetama koje čovjek može prouzročiti, te cilju stvari neminovno vodi velikom umoru uz malehnu korist, jer zaista onaj…

Zikr i Šukr

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Vjera je izgrađena na dva pravila: zikr – spominjanje Allaha, i šukr – zahvalnost Allahu. Kaže Uzvišeni: Rekao je Vjerovjesnik Mu'azu: „Tako mi Allaha, ja te zaista…

Osnova svakog hajra

Kaže Ibnu-l-Kajjim : Osnova svakog hajra je da znaš da ono što Allah hoće to i bude, a ono što On neće ne desi se, pa da onda budeš čvrsto…