Svojstva Allahovog Poslanika

Doista su narodi samo ahlak koji ostaje

Ovo je 1 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Svojstva Allahovog Poslanika   „Njegov ahlak je bio Kur'an“ Zaista sva hvala pripada Allahu,…

Porijeklo i rođenje Allahovog Poslanika

Ovo je 2 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Rođenje Poslanika Rekao je Uzvišeni: Takođe je rekao (u prijevodu): „Reci: ‘Ja sam doista…

Allahov Poslanik, kao da ga vidiš

Ovo je 3 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Allahov Poslanik  , kao da ga vidiš   „Allahov Poslanik je bio najljepši čovjek u…

Mubarek Poslanik

Ovo je 4 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu: Mubarek Poslanik Allahov Poslanik , Ebu Bekr , njegov oslobođeni rob i vodič izlaze iz…

Ljepota Vjerovjesnikovog mirisa

Ovo je 8 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Ljepota mirisa Vjerovjesnika Prenosi  se od Enesa  da je rekao: „Allahov Poslanik je bio najsjajnije…