Svojstva Allahovog Poslanika

Doista su narodi samo ahlak koji ostaje

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Svojstva Allahovog Poslanika   „Njegov ahlak je bio Kur'an“ Zaista sva hvala pripada Allahu, Njega hvalimo i od Njega tražimo pomoć i oprosta za grijehe. Allahu…

Porijeklo i rođenje Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Rođenje Poslanika Rekao je Uzvišeni: Takođe je rekao (u prijevodu): „Reci: ‘Ja sam doista samo čovjek poput vas, objavljuje mi se da je vaš Bog samo…

Allahov Poslanik, kao da ga vidiš

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Allahov Poslanik  , kao da ga vidiš   „Allahov Poslanik je bio najljepši čovjek u licu, i najljepšeg izgleda, ni previše visok ni nizak“ „Allahov Poslanik je…

Mubarek Poslanik

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu: Mubarek Poslanik Allahov Poslanik , Ebu Bekr , njegov oslobođeni rob i vodič izlaze iz Mekke, i na svom putu ka Medini prolaze pored šatora starice koja…

Ljepota Vjerovjesnikovog mirisa

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Ljepota mirisa Vjerovjesnika Prenosi  se od Enesa  da je rekao: „Allahov Poslanik je bio najsjajnije boje, a njegov znoj kao da je biser. Kada bi hodao, jednako…