Ključevi nafake

Ključevi nafake (I. dio)

Islamska ulema je, izučavajući Kur'an i sunnet, dosegla i objasnila šta su to ključevi nafake, tj. uzroci da čovjek bude opskrbljen. Zasigurno je da će svako onaj ko prihvati i…