Kamatarenje kao zanat

Kamatarenje kao zanat (drugi dio)

Kamate koje banke obračunavaju na kredite koje izdaju ili na depozite koje primaju od pravnih ili fizičkih lica se u osnovi formiraju na finansijskim tržištima. Prilikom formiranja kamatnih stopa na…