Govor o munaficima ummeta

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući Svojim robovima vjernicima da posluju s kamatom, i da koriste prihod od…

Ahmed Šakir: Govor o munaficima ummeta

Ajeti od 59-og do  65-og ove suresu ajeti jasnog značenja, izričitog izraza, ne traže dug komentar i ne podnose mogućnost igranja  u tumačenju – Allah nam u njima naređuje pokornost…

Ibn Hadžer: Govor o munaficima ummeta

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik : „Tri su znaka licemjera: Kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri…

Ahmed Šakir: Zar oni paganski sud žele?!

Rekao je Uzvišeni: Rekao je imam Ibn Kesir : „Uzvišeni poriče postupak onoga ko izađe iz okvira Allahovog suda koji obuhvata svaki hajr i zabranjuje svako zlo, te zastrani priklanjajući…