Govor o munaficima ummeta

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

Ovo je dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta Sadržaj**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući…

Ahmed Šakir: Govor o munaficima ummeta

Ovo je 1 dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta SadržajAjeti od 59-og do  65-og ove suresu ajeti jasnog značenja, izričitog izraza, ne traže dug komentar i…

Ibn Hadžer: Govor o munaficima ummeta

Ovo je 2 dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta SadržajPrenosi se od Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik : „Tri su znaka licemjera: Kada govori…

Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju

Ovo je 7 dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta SadržajRekao je Uzvišeni: Dakle, munafici često koriste izraz “Allah mi je svjedok”, kako bi ljude oko sebe ubijedili…