Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje

Govor imama Kurtubija o obliku Zemlje

Ovo je 3 dio od ukupno 3 u serijalu Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje SadržajKur'an opisuje Zemljusa sedam različitih izraza: Rekao je imam El-Kurtubi : „tj. kako su (planine)…