Arhive

Konsenzus islamskih učenjaka da je Zemlja loptasta

This entry is part 1 of 3 in the series Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje Pitanje: Da li postoji konsenzus da je Zemlja okrugla/loptasta? Ako postoji, šta su onda dokazi iz Kur'ana i sunneta da je zemlja loptastog, odnosno jajastog oblika? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe. Prenosi veći broj učenjaka konsenzus o loptastom obliku Zemlje, od toga je: Što  je prenio šejhu-l-islam Ibn Tejmijje od Ebu-l-Husejna ibnu-l-Munadija gdje kaže: “Rekao je imam Ebu-l-Husejn Ahmed ibn Džafer ibnu-l-Munadi,  a on je od istaknutih i čuvenih učenjaka koji su poznati po poznavanju predaja i velikih djela u oblasti dunjalučkih nauka, pripada drugoj generaciji učenika imam Ahmeda. On je rekao: “Nema razilaženja među učenjacima da je nebo poput lopte”. Rekao je (tj.Ibn Tejmije): “Takođe su složni da je Zemlja sa svim svojim kretanjima na kopnu i moru poput lopte.” Rekao je (na drugom mjestu): „Na ovo upućuju Sunce, Mjesec i planete; ne postoji njihov izlazak i zalazak nad svim (ljudima) koji …

2. Konsenzus islamskih učenjaka da je Zemlja loptasta

This entry is part 2 of 3 in the series Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid   Od dokaza loptastog oblika Zemlje je: Ovim ajetom su Ibn Hazm i drugi dokazivali spomenuto.   Rekao je šejh Ibn ‘Usejmin: „Zemlja je loptasta s dokazom Kur'ana, stvarnosti  i govora učenjaka. Što se tiče Kur'ana, to je govor  Allaha Uzvišenog kada kaže: Et-Tekvir – umotavanje, zavijanje je da se nešto učini poput omotaja, kao omotaj turbana (kacige, šljema). Poznato je da se noć i dan uzastopno smjenjuju na Zemlji što podrazumjeva da Zemlja bude loptasta, jer kada omotaš/zaviješ neku stvar na drugu – a Zemlja je ta na koju se namotava/zavija ova odredba – neminovno je da Zemlja na koju se ovo (dan i noć) namotava/zavija bude loptasta. Što se tiče dokaza iz stvarnosti, pa ovo je već potvrđeno. Čovjek kada poleti npr. iz Džide u pravcu Zapada, on izlazi iz Džide sa istočne strane kada je na pravoj liniji (putanje), i ovo je stvar oko koje se ne razilaze bilo koja …

Govor imama Kurtubija o obliku Zemlje

This entry is part 3 of 3 in the series Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje Kur'an opisuje Zemljusa sedam različitih izraza: Rekao je imam El-Kurtubi : „tj. kako su (planine) postavljene na Zemlji u smislu da se ne pomjeraju. Ovo  je učinjeno zato što se Zemlja, nakon što je prostrijeta, rastegnula, pa ju je učvrstio planinama, kao što kaže Uzvišeni: Kaže El-Kurtubi: „tj. busitat بسطت – prostrijeta, i muddet – razastruta“   2. Rekao je Uzvišeni Allah:   Kaže El-Kurtubi: „tj. učinio ju je mebsutah  مبسوطة – prostrijetom.“     3. Rekao je Uzvišeni:   Kaže El-Kurtubi: „Nakon što je Uzvišeni pojasnio ajete nebesa, pojasnio je i ajete Zemlje, tj. razastruo je Zemlju dužinom i širinom, i učinio planine nepomičnim… mesela: u ovom ajetu je odgovor onome ko tvrdi da je Zemlja poput lopte…ono na čemu su muslimani i sljedbenici Knjige jeste statičnost, smirenost i razastrost Zemlje, i da njezina pomjeranja bivaju u zemljotresima koji je pogađaju.“ Rekao je El-Kurtubi: „Ovo je takođe od Njegovih blagodati, a ukazuje na potpunost Njegove moći. Rekao je …