Arhive

Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija

This entry is part 1 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Zaista su muslimani ehli-sunneta izloženi danas dodatnoj propagandi koja ih odvodi u smutnju u njihovoj vjeri. Ovo dolazi od strane njihovih neprijatelja, te onih u čijim je srcima bolest a koji se pripisuju muslimanima. Riječ je o pojavi jedne velike novotarije – novotarije zbližavanje između sunija i šija. Ova novotarija zapravo daje istoimenoj zabludi šerijatski imidž. Poziv na zbližavanje je već uzrokovao ogromne gubitke među pripadnicima ehli-s-sunneta, te veliku štetu koja se ne može predočiti osim da čovjek zastane naspram broja plemena koja su u cijelosti prihvatila šiizam, a da ne govorimo o pojedincima koji su to učinili. Ovo je toliko izraženo da se, npr. Irak pretvorio od većinsko sunijskog u većinsko šiitsko stanovništvo, a sve zbog ovog poziva na zbližavanje. Ko pogleda u knjigu “'Unvanu-l-medždi“ , autora El-Hajderija El-Irakija, naći će da spominje arapska plemena koja su pošizila, poput plemena: K'ab, ‘Umareh, Benu Lam, El-Haz'ail i druga. Ko ovo čita slomi mu se duša od  žalosti za …

Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija (II dio)

This entry is part 2 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Iz prethodno spomenutih činjenica izvodimo da je cilj poziva na zbližavanje (sunija i šija) opasan, a svodi se na sljedeće: Da je poziv na zbližavanje po svom cilju i posljedici – poziv izgrađen na tome da se sunije uvedu u šiizam, i uzima za cilj propovijedanje rafidizma, da muslimani uzmu akidu šiija rafidija, i da ih se ulovi u batinijsku zamku, a zatim da pristupe u sveobuhvatno otpadništvo od islama unatoč svoj njegovoj jasnoći, te da se oslobode  od islama i njegovih sljedbenika. Pod plaštom zbližavanja ovaj poziv ima za cilj da se ulema ehli-s-sunneta odvede u nemarnost tako što bi šiije uzimale fetve sunija, učestvovale s sunijama u donošenju istih, diktirali im vjerske tekstove, izučavali sa sunijama komparativne studije o islamu – a sve bi to ustvari bilo sredstvo za širenje rafidizma, i ujedno dokaz u lice neznalica među muslimanima. Na ovaj način učenjaci ehli-s-sunneta, kao i sunijski narodi koji ih slijede, postanu žrtvom rafidijske tukje i …

Trud ka jedinstvu muslimana i šiitskih sekti je uzaludan

This entry is part 3 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Upitana je Stalna komisija za fetve o pozivu na zbližavanje sunija i šiija, pa je odgovorila sljedeće: „Zaista su se Druzi, Nusajrije i Ismailije , te ostali koji im sliče, kao Behaije, poigrali sa vjerskim tekstovimai propisali sebi ono što Allah nije dozvolio, i tako krenuli putem Jevreja i kršćana u iskrivljavanju i mijenjanju vjere. Uradili su to slijedeći strasti i povodeći se za kolovođom prve smutnje Abdullahom ibn Sebe’ El-Humejrijema on je glava novotarije, zablude i rascjepkanosti svih muslimana. Njegovo zlo i iskušenje je sveobuhvatno, i zbog njega su u smutnju pale mnoge grupe muslimana pa zanevjerovale nakon islama, i upravo se njegovim uzrokom desila podjela među muslimanima.   Stoga je poziv na zbližavanje između ovih grupacija i iskrenih muslimana poziv koji nema koristi, a trud da se ostvari susret između njih i iskrenih muslimana trud osuđen na propast – jer su ove sekte, te kršćani i Jevreji sličnih srca u zastranjivanju, iskrivljavanju (vjere), nevjerstvu, zabludi, mržnji i …

Zadnji izdisaj nostalgije za panislamizmom

This entry is part 4 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Nostalgija za panislamizmom Šiitska vjerovanja su dinamične dogme koje su se usljed historijskih epoha „usavršavale“ u novije forme, zbog čega se može odgovorno reći da danas šiitska sekta sve više ima tendenciju da postane zasebna religija. Istine radi, u učenjima ove sekte postoje određene dogme koje se slažu sa izvornim islamskim učenjem, ali daleko od toga da se svrsta pod islam čiji su temelji prevashodno Kur'an i Sunnet. Otuda su muslimani kroz hod vijekova upozoravali na zabludu i pogubnost šiitskog naučavanja. S druge strane, u periodu iza Drugog svjetskog rata pojavljuju se islamski učenjaci koji su pokušavali napraviti dijalog između sunija i šija, ali je svaki pokušaj završio u ćorsokaku zbog razlike u razumijevanju temelja islama. Zadnje nade su legle na smrtničku postelju 1979-te god. s iranskom revolucijom koja je, nakon ustoličenja Homeinija, počela da ističe šiitske parole, a svoje ideale o Velikoj Peziji da pretvara u stvarnost. U tome uspjeva samo zbog neznanja i lahkomislenosti muslimana. Zbog …

Da li je moguća saradnja sa šiijama protiv vanjskog neprijatelja?

This entry is part 5 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Upitan je šejh Ibn Baz : ‘Sukladno vašem poznavanju historije šiita, šta je vaš stav o pitanju zbližavanja između njih i ehli-s-sunneta?’ Odgovor: „Zbližavanje između rafidija-šiija i ehlu-s-suneta je nemoguće jer je akida/vjerovanje različito. Akida ehlu-s-sunneta ve-l-džemata je ispoljavanje jednoće Allahu, iskreno obožavanje Allaha – da se  u dovi ne obraća nikome (osim Allahu), ni bliskom meleku, ni poslanom vjerovjesniku, i da samo Allah poznaje gajb/transcedentno. Od akide ehlu-s-sunneta je ljubav prema svim ashabima, zadovoljstvo sa njima, vjerovanje da su oni najbolja stvorenja nakon vjerovjesnika, da je najbolji među njima Ebu Bekr Es-Siddik, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija – neka je Allah sa svima njima zadovoljan. Rafidije-šiije su kontra ovoga, pa stoga nije moguće zajedništvo između njih i sunija, kao što nije moguće sjediniti Jevreje, kršćane, idolopoklonike i sunije. Zato nije moguće ni zbližavanje između rafidija-šiija i ehli-s-sunneta. Dake, radi razlike u akidi koju smo pojasnili. Pitanje: ‘Da li je moguće saradnja sa njima radi borbe protiv …

Poimanje ličnosti Aiše: vjerovanje sunija i stav šiija

This entry is part 6 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Pitanje: Zastao sam u čitanju nekih šiitskih knjiga gdje nađoh da je Allahov Poslanik rekao ‘Aiši da ju je vidio u kaburu kako se usmjerila putem sličnim šejtanu. Da li je ovaj hadis vjerodostojan i šta je njegovo značenje? Nadam se vašoj pomoći u ovom pitanju jer sam u zadnje tri sedmice uzrujan otkako sam pročitao ovo u šiitskoj literaturi. Odgovor:   Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Hvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe. Ovo što spominje pitalac o tome da je čitao hadis Allahovog Poslanika gdje je rekao ‘Aiši da ju je vidio u kaburu kako se usmjerila putem sličnim šejtanu – ovaj hadis nema izvor/osnovu u knjigama sunneta/hadisa. Očito je da se radi o izmišljanu hadisa od strane rafidija-šiija, a oni su u tome struka i resurs. Stvar koja je potvrđena u hadisima, u koju nema nikakve sumnje, jeste da je Vjerovjesnik vidio ‘Aišu u svome snu …

Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana

This entry is part 7 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Šiiti vide preobraćanje sunijja u kršćanstvo lakšim od njihovog ostanka na sunnetu. Autor: ‘Imad  ‘Alijj  ‘Abdussemi’  Husejn   Šiitsko izdajstvo je doseglo svoj vrhunac. Ova propagnda se trudi u suprotstavljanju ehli-s-sunnetu i time da jedan od iranskih vladara poziva kršćanske misionare i sklapa sa njima ugovor o pokrštavanju muslimana sunija među Kurdima. Rekla je doktor Emal Es-Subki u svojoj knjizi ‘Politička historija Irana’ :  „Od  stvari koje su zbilja zbunjujuće u američkoj misionarskoj politici jeste da je u britanskom gradu Edinburgu 1910 god. postignuta saglasnost vlada u Iranu, Iraku i Turskoj koje su ugovorom jasno precizirale da Evangelistička luterijanska crkva ima pravo da sprovodi preobraćanje u kršćanstvo među muslimanskim narodom Kurda u tri spomenuta muslimanska područja. Iranska vlada je obnovila ovaj ugovor 1928.god u vrijeme vladavine Rida Šah Pehlavija, pri čemu su ciljevi iranskog šaha bili sljedeći:   Da se riješi velike populacije Kurda koje su tokom više stotina godina nastanjivale područja oko granice Azerbejdžana i Irana, a …

Citati suvremenih učenjaka o zbližavanju između sunija i šiija

This entry is part 8 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Prof.Dr. ‘Alij Ahmed Es-Salus, profesor fikha i usula: „Počeo sam svoju studiju sa pozivom ka zbližavanju između sunija i šija, sa usmjerenjem od mog cijenjenog profesora, šejha Muhammeda El-Medenija ka tome da je šiizam peti mezheb nakon četiri mezheba ehlus-s-unneta. Međutim, kada sam otpočeo istraživanje i konsultovao njihova esencijalna djela našao sam da ova stvar se potpuno razlikuje od onoga što sam čuo. Dakle, moje izučavanje ovog pitanja je počelo sa usmjerenjem od šejha El-Medenija u svrhu zbližavanja (sunija i šija), međutim, naučno istraživanje ima svoju autentičnost koja se ne smije povinovati određenim strastima i željama.“ Šejh Muhibbuddin El-Hatib u djelu „El-Hututu-l-‘aridah“: „Nemogućnost zbližavanja između skupine muslimana i šiitske sekte je iz razloga njihovog razlikovanja od ostalih muslimana u osnovama (vjere), a što je priznao i obznanio En-Nesir Et-Tusi (šiitski učenjak), u istome se s njime složio Ni'metullahi Musevij El-Huvensari, i što zapravo potvrđuje svaki šiija. Ako je ovo važilo u vrijeme En-Nesira Et-Tusija, onda je to sada …