Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama

Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije?

Pitanje: Zašto je Ebu Bekr Es-siddik r.a. poveo rat protiv perziske imperije? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu…