Aurangzeb - Islamski vladar Indije

Aurangzeb – Islamski vladar Indije (I. dio)

Kada historičari gledaju na vladavinu muslimana u Indiji, perspektiva sa koje posmatraju događaje neminovno utiče na način na koji predstavljaju historijske ličnosti. Neki se posmatraju kao veliki i prosvjetljeni vladari…