Poslanikovo učenje Kur'ana

  • Facebook
Ovo je 10 dio od ukupno 41 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Navigacija serijalom<< Šta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanjeIbadet Allahovog Poslanika >>
Share on Facebook0

Muhammed Ibnu-l-Džemil Zejnu

Kako je Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem  učio Kur'an i obavljao namaz

Rekao je Uzvišeni:

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ٤

4 ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an pažljivo,

Al-Muzzammil, 4

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem ne bi proučio Kur'an za manje od tri dana“ 1

„Onsallallahu 'alejhi ve sellem  bi svoje učenje prekidao učeći ajet po ajet: ‘elhamdulillahi rabbi-l-‘alemin’ pa bi zastao, ‘er-rahmani-r-rahim’ pa bi zastao.“ 2

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi govorio: ‘Uljepšavajte Kur'an svojim glasovima, zaista lijep glas povećava Kur'anu ljepotu.'“ 3

„Produžio bisallallahu 'alejhi ve sellem  svoj glas pri Kur'anu.“ 4

„Ustao bisallallahu 'alejhi ve sellem  kada čuje pijetla.“ 5

„Klanjao bisallallahu 'alejhi ve sellem  u svojim papučama.“ 6

„Činio bisallallahu 'alejhi ve sellem  tesbih svojom desnicom.“ 7

„On bisallallahu 'alejhi ve sellem, kada mu neka stvar postane teška, klanjao.“ 8

„On bisallallahu 'alejhi ve sellem, kada sjedne u namazu, stavio svoje rujke na svoja koljena, i podigao svoj desni prst do palca pa njime dovio.“ 9

„Pomicao bisallallahu 'alejhi ve sellem svoj desni prst doveći njime (tj.kažiprst pri sjedenju na namazu), i govorio bi: ‘On je teži šejtanu od željeza.’” 10

„Postavio bi sallallahu 'alejhi ve sellem svoju desnu ruku na lijevu na prsa (u namazu).“ 11

Četvorica imama (mezheba) su se složila na govoru ‘kada je hadis vjerodostojan – to je moj mezheb’. Shodno tome, pomjeranje prsta i stavljanje ruku na prsa u namazu je od njihovog mezheba; sve te radnje su od sunneta u namazu.

Praksu pomjeranja kažiprsta u namazu su usvojili imam Malik rahimehullahi drugi, kao i neki šafijski učenjaci, kako to stoji u šerhu-l-muhezzeb od En-Nevevijarahimehullah (454/3), a isto spominje recenzent djela Džami'u-l-usul: 404/5.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje pojasnio mudrost pomjeranja prsta u prethodno citiranim hadisima, a to je da pomjeranje prsta upućuje na Allahovu jednoću, da je isto teže šejtanu od udarca željezom jer on upravo prezire tevhid – ispoljavanje Allahove jednoće. Na muslimanu je da slijedi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, da ne poriče njegov sunnet. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Klanjajte kao što vidite mene da klanjam.“ 12

Navigacija serijalom<< Šta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanjeIbadet Allahovog Poslanika >>
Share on Facebook0