Islam

Sve
Kur'an
Hadis
Akida
Ahlak
Fikh
Da'va

Pitanje: Eselamu Alejkum Slušao sam jedan od tvojih odgovora na pitanje o autorskim pravima u islamu. Ono što me sada zanima je sljedeće: Postoje neka islamska predavanja koja imaju svoju produkciju i imaju naznačena autorska prava, da...

Pitanje Kojim putevima mogu utvrditi stvarnu zoru? Jutrom se trudim da nađem stvarnu zoru, kako bih znao vrijeme namaza i imsaka, za sebe i svoje prijatelje, jer živim u Kini, a muslimani se ovdje oslanjaju na vremena sa interneta,...

Allah Uzvišeni kaže u kazivanju o Ibrahimu kada je krenuo da izvrši naredbu iz sna o klanju svoga djeteta Isma'ila: Većina govora mufesira je da se radi o klanju mužjaka od ovce, dok su,pak, njihovi stavovi različiti po pitanu...

Od ajeta koji se odnose na slobodu ubjeđenja je i ono što je došlo u riječima Uzvišenog: “Nema prisile u vjeru, pravi put se jasno razlikuje od zablude…”. Ovaj ajet slijedi ajetul-kursi, koji objašnjava veličinu...

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Ljudi su, od momenta kada su stvoreni, neprestano putnici, i pri tome nemaju određeni pravac svoga putovanja, osim da im je odredište u džennetu, ili u vatri. Razuman čovjek zna da putovanje sadrži umor i...

Koji je propis rada u firmi koja nudi turističke usluge, ili propis rada u avio ili pomorskim kompanijama na rezervacijama karti? Koji je propis rada kao turistički vodič? Samo napomena da sam ja svršenik fakulteta turizma i hotelske...

Učitava se...