Islam

Sve
Kur'an
Hadis
Akida
Ahlak
Fikh
Da'va

Berićet

11.11.2017Islam

Bereket Broj Jusufove braće je jedanaest, pa unatoč tome oni su napravili savezništvo protiv njega, dočim je Musa imao samo jednog brata, Haruna , pa on stajaše kao čvrsti oslonac i pomoćnik svoga brata. Zbog toga, tražite od Allaha...

Upoznavanje sa nekim odredbama sudnice na Sudnjem danu. 1. Arhiva koja nije skrivena: 2. Dolazak i prisustvo pod žestokom pratnjom: 3. Nepravda ne postoji – nemoguće da se desi: 4. Ne postoji advokat koji te brani: 5. Podmićivanje ili...

Ibn Tejmije je rekao: ”…Vrlo je bitno ukazati na principe o približavanju srca Allahu tako da postanu čvrsto vezana za Njega i da se mrlje smanje ili potpuno uklone sa njega, Allahovom voljom i određenjem. Tako da kažemo:...

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Stajanje roba pred Allahom. Rob ima dva stajanja pred Allahom: stajanje pred Njim u namazu, i stajanje pred njim na Dan kada Ga susretne. Pa ko izvrši pravo prvog stajanja biće mu lagano drugo stajanje, a ko...

Propis pokreta tokom namaza? Na ovo pitanje ćemo odgovoriti u sljedećim tačkama: Podjela pokreta koji nisu sastavni dio namaza. (fetva šejha Usejmina, ) Neko kuca na vrata, dijete u opasnosti, a čovjek u namazu. (fetva šejha Munedžida)...

Učitava se...