Islam

Sve
Kur'an
Hadis
Akida
Ahlak
Fikh
Da'va

Uzvišeni Allah kaže: Stvari na koje moraš obavezno paziti u svojoj dovi: 1. Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem. Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.U četiri Sunena zabilježena je predaja od En-Numana ibn...

Prenosi se od Abudullaha ibn Omera da je nekim ashabima Vjreovjesnika pokazano u snu, da je noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana pa je Allahov Poslanik rekao: „Vidim da su se vaši snovi podudarili da je ona zadnjih sedam noći, pa ko...

Allah u Kur'anu kaže: Riječi ”A onoga koji oprosti i izmiri se…” znače samo ukoliko je taj oprost ujedno i reforma odnosno promjena na bolje. Ovo se uzima kao osnova u svim primjerima gdje se spominje oprost (العفو)....

Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom , pa ne bi korio postač onoga ko ne posti, niti bi onaj što mrsi korio postača.“ U drugom hadisu: Prenosi se od Aiše da je Hamza ibn ‘Amr...

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik  : „Ko zaboravi da posti, pa pojede i popije , neka upotpuni svoj post – to ga je Allah nahranio i napojio“ Ovaj hadis ukazuje na sljedeće: Post je ispravan onome...

Prenosi Selman ibn Amir od Alije  a on od Vjerovjesnika da je rekao: „Kada neko od vas iftari  neka se iftari sa hurmom, a ako ne nađe hurmu neka se iftari sa vodom, jer voda je čista.“   Ovaj hadis je dokaz o propisanosti iftara...

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Poslanik rekao: „Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).“ Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru. Neki od propisa i adaba iz ovog hadisa su: Pohvalno je ustati na sehur, pa...

Prenosi se da je Vehb Ibn Munebih rekao: ”Upitao je jedan učenjak drugoga koji je bio bolji od njega u znanju, ”Koliko da izgradim?” ovaj mu odgovori: ”onoliko koliko će te zaštititi od sunca i kiše.”...

    Kaže Ibn Kesir : Uzvišeni Allah govori obraćajući se vjernicima ovog ummeta, i naređujući im post, – a to je suzdržavanje od jela, pića i snošaja uz iskrenu namjeru posvećenu Allahu, –  šta je u njemu (postu)...

Šejh El-Fevzan Ako se nakon pojave zore ili tokom dana uspostavi s dokazom da je ramazan po viđenju mlađaka nastupio u prethodnoj noći, onda je obaveza da se čovjek suzdrži od svega što kvari post u ostatku dana, iz razloga što je taj...

Šejh El-Fevzan Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik: ‘Ne postite dok ne vidite mlađak, i ne prekidajte post dok ga ne vidite, a ako vam bude zaklonjen odredite ga.“ Bilježe ga Buharija i...

Šejh El-Fevzan Hadisi o postu Prvi dio: U doček ramazanu Prvi hadis: Propis posta u danu pred ramazan Od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik rekao: „Nemojte požurivati ramazan s postom jednog ili dva dana, osim ako čovjek uobičajeno posti...

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik rekao: “‏ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ...

Ako su ljubav prema Kur'anu i druženje s Kur'anom jedan od razloga koji vode Allahovoj ljubavi, onda je zapostavljanje Kur'ana i loš odnos prema njemu jedan od uzroka koji vode Allahovoj srdžbi. Isto kao što su ljudi zbog svoga lijepog...

Pitanje: Kod nas na sijelima za žene mnogo slušamo da se žale na svoju mlađu ali i stariju djecu, npr. da kaže: ovo moje dijete nas zaokuplja, ne voli tu i tu hranu. Da li se ovo smatra ogovaranjem? Da li se djeca mogu ogovarat?…...

Učitava se...