Deveto sredstvo: velikodušnost i plemenitost

  • Facebook
Ovo je 9 dio od ukupno 13 u serijalu Kako pridobiti ljude
Navigacija serijalom<< Osmo sredstvo: Skromnost i pristupačnostDrugo i treće: ljubav prema dunjaluku, strogoća i vulgarnost >>
Share on Facebook0

Brate mili, velikodušnost i plemenitost zarobljava srca i čini duše dobrima. Od Enesa radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Čovjek je pitao Allahova poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, pa mu je dao stoku između dva brda, pa se vratio u svoje mjesto i rekao: ‘Primite Islam, doista Muhammed daje poklone kao onaj koji se ne boji siromaštva.'“1 Pa pogledaj, Allah te pomogao, kakav je trag ostavila ova velikodušnost Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem na srcu ovog čovjeka i napravio je od njega, sa Allahovom dozvolom, pozivača u Islam nakon što je bio borac protiv Islama.

Od Džabira radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Nije bio upitan Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem o bilo kojoj stvari, a da je rekao ‘Ne.'“ 2

Od plemenitosti je i hedija, rekao je Allahov poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem: „Dajite poklone jedni drugima, voljećete se.“3 Hedija je jedna od vrata pridobijanju srca i povećanju harmonije između njih.

Navigacija serijalom<< Osmo sredstvo: Skromnost i pristupačnostDrugo i treće: ljubav prema dunjaluku, strogoća i vulgarnost >>
Share on Facebook0