Category Tefsir 70 articles to read

Mi i vas i njih opskrbljujemo

Kur'anska mu'džiza “…Mi i vas i njih hranimo.” (El-En'am 151) “…i njih i vas Mi hranimo…” (El-Isra 31) Allah Uzvišeni je u ova dva ajeta zabranio ubistvo djece (abortus) sebebom…

Namaz pri ulasku u mesdžid

Ovo je 22 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajJedanaesta mesela Rekao je imam El-Kurtubi: Bilježi imam Muslim od Ebu Katade da je Allahov Poslanik rekao:…

El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid

Ovo je 21 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajRekao je El-Kurtubi : Deseta mesela Prenosi imam Muslim od Ebu Humejda, ili od Ebu Usejda da…

Svrha i smisao posta

    Kaže Ibn Kesir : Uzvišeni Allah govori obraćajući se vjernicima ovog ummeta, i naređujući im post, – a to je suzdržavanje od jela, pića i snošaja uz iskrenu…

El-Kurtubi: Spavanje u džamiji

Ovo je 20 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajKaže imam El-Kurtubi: Deveta mesela Što se tiče spavanja u mesdžidu, ako se radi o osobi koja…

El-Kurtubi: podizanje glasa u džamiji

Ovo je 19 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajMuhammed ibn Ahmed El-Kurtubi Osma mesela: Što se tiče dizanja glasa (u mesdžidu) – ako je od…

El-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji

Ovo je 18 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajSedma mesela: Bilježi imam Et-Tirmizi u hadisu ‘Amr ibn Šu'ajba od njegovog oca, od njegovog djeda da…

Da bi Allah ukazao na iskrene i na lašce

O riječima Allaha (u prijevodu) : „Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru…“ postoje, kako spominje Ibnu-l-Dževzi , tri govora o povodu objave: Prvi: Kada je bila naređena…

Svojski prihvatite Objavu

Kaže Uzvišeni Allah: Kaže Ibnu-l-Dževzi u Zadu-l-mesir: “Ovaj govor je upućen Jevrejima a spomenuti zavjet se odnosi na ugovor s njima da će raditi po Tevratu.  Pa su bili mrzovoljni…