Category Tefsir 81 articles to read

Možda je nepravednik onaj koji plače

Rekli su učenjaci retorike (arapskog jezika): Došli su u tmini jacijskog vakta kako bi to više pogodovalo laži kao metodi opravdavanja, i kako bi njihov dolazak bio sa okašnjenjem u…

Najvrijedniji واو الجماعة u Kur'anu

Najvrijednije واوالجماعة u Kur'anu, tj. el-vav koje označava množinu. Rekao je šejh Eš-Šenkiti u svom tefsiru Advau-l-bejan u vezi riječi Uzvišenog: Uzvišeni je pojasnio da su oni koje je On…

Ljudi koje ne zaokuplja trgovina od spominjanja Allaha

Rekao je imam El-Kurtubi: Trinaesta mesela Riječi Uzvišenog: رجال ridžal – ljudi Ulema ima različita stajališta u vezi Allahovog opisa onih koji Ga veličaju. Neki su rekli: To su oni…

Odagnavanje štete je preče od pribavljanja koristi

Pitanje: Šta je značenje riječi Uzvišenog: Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Rekao je Uzvišeni:…

Dali smo mu svjetlo s kojim se kreće među ljudima

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Allah Uzvišeni: Ovaj govor Uzvišenog podrazumjeva nekoliko stvari: Prva: da on kroči među ljudima sa svjetlošću a da su oni u tmini; primjer njega i njih…

El-Kurtubi: Osvjetljavanje džamije

Dvanaesta mesela Rekao je imam El-Kurtubi: Prenosi Se'id ibn Zebban da ‘pripovjedao mi je moj otac od svog oca, a on od svog djeda, od Ebu Hinda koji kaže: „Temim…

Kada se opomenu dokazima svoga Gospodara

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Uzvišeni: Rekao je El-Mukatil: „Kada se opomenu Kur'anom ne ostanu na njega gluhi i da ga ne čuju, niti slijepi pa da ga ne vide, nego…

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući Svojim robovima vjernicima da posluju s kamatom, i da koriste prihod od…