Category Tefsir 75 articles to read

Kada se opomenu dokazima svoga Gospodara

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Uzvišeni: Rekao je El-Mukatil: „Kada se opomenu Kur'anom ne ostanu na njega gluhi i da ga ne čuju, niti slijepi pa da ga ne vide, nego…

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

Ovo je dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta Sadržaj**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući…

U vjeru nema prisile

Od ajeta koji se odnose na slobodu ubjeđenja je i ono što je došlo u riječima Uzvišenog: “Nema prisile u vjeru, pravi put se jasno razlikuje od zablude…”. Ovaj ajet…

Voli da budeš nepoznat

Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti) spominje: Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao…

Mi i vas i njih opskrbljujemo

Kur'anska mu'džiza “…Mi i vas i njih hranimo.” (El-En'am 151) “…i njih i vas Mi hranimo…” (El-Isra 31) Allah Uzvišeni je u ova dva ajeta zabranio ubistvo djece (abortus) sebebom…

Namaz pri ulasku u mesdžid

Ovo je 22 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajJedanaesta mesela Rekao je imam El-Kurtubi: Bilježi imam Muslim od Ebu Katade da je Allahov Poslanik rekao:…

El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid

Ovo je 21 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajRekao je El-Kurtubi : Deseta mesela Prenosi imam Muslim od Ebu Humejda, ili od Ebu Usejda da…

Svrha i smisao posta

    Kaže Ibn Kesir : Uzvišeni Allah govori obraćajući se vjernicima ovog ummeta, i naređujući im post, – a to je suzdržavanje od jela, pića i snošaja uz iskrenu…