Category Hadis 167 articles to read

Sadekatu-l-fitr je radi zadovoljenja potrebe siromaha

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao:“Vjerovjesnik je odredio obaveznim sadakatu-l-fitr – ili je kazao sadakatu ramadane (milostinju u ramazanu) – na muško i žensko, na slobodnu osobu…

Istinito snoviđenje noći Kadra

Prenosi se od Abudullaha ibn Omera da je nekim ashabima Vjreovjesnika pokazano u snu, da je noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana pa je Allahov Poslanik rekao: „Vidim da…

I'tikaf je kako bi se čovjek odmorio od dunjaluka

Prenosi se od Aiše “da je Allahov Poslanik činio i'tikaf u posljednjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije uzeo Sebi, a iza njega i'tikaf su činile njegove supruge.”…

Upropaštavajuće djelo postača u danima Ramazana

Prenosi se da je Ebu Hurejre rekao: Kada smo jednom sjedili kod Vjerovjesnika , došao mu je jedan čovjek i rekao: “O Allahov Poslaniče, propao sam!“ Reče (Poslanik ): „Šta…

Post na putovanju – pobožnost?

Prenosi se od Ebu Derda da je izjavio: „Izašli smo s Allahovim Poslanikom u mjesecu Ramazanu, u tako vrućem danu da bi neko od nas zbog žege stavljao ruku na…

Post na putovanju

Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom , pa ne bi korio postač onoga ko ne posti, niti bi onaj što…

Post je i suzdržavanje od ružnog govora

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik : „Ko ne ostavi ružan (zabranjen) govor i postupanje po njemu, i džehl (glupost) – Allah nema potrebe…

Jelo i piće iz zaborava ne kvari post

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik  : „Ko zaboravi da posti, pa pojede i popije , neka upotpuni svoj post – to ga je…