Svi članci kategorisani pod: Hadis

Jelo i piće iz zaborava ne kvari post

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik  : „Ko zaboravi da posti, pa pojede i popije , neka upotpuni svoj post – to ga je Allah nahranio i napojio“ Ovaj hadis ukazuje na sljedeće: Post je ispravan onome ko jede i pije iz zaborava, pod uvjetom da nastavi post. Taj dan ne mora napostiti. Analogno jelu i piću pod propis zaborava potpadaju i ostale stvari koje kvare post, kao odnos sa ženom itd. Ko iz zaborava prekine post nije griješan kod Allaha, odnosno opravdan je jer nije imao namjeru prekidanja posta. Isti propis kao onaj ko prekine post iz zaborava ima i onaj ko prekine post pod prisilom. Takođe se spominje da isti propis ima i onaj koji ne zna šta kvari post pa to preduzme i učini .

Sunnet je iftariti se hurmama ili vodom

Prenosi Selman ibn Amir od Alije  a on od Vjerovjesnika da je rekao: „Kada neko od vas iftari  neka se iftari sa hurmom, a ako ne nađe hurmu neka se iftari sa vodom, jer voda je čista.“   Ovaj hadis je dokaz o propisanosti iftara hurmama, a ako nema hurmi onda vodom, i to je sunnet Poslanika prilikom iftara, praksa za koju ćemo biti nagrađeni ako je budemo sprovodili.   Savremena medicina je potvrdila velike koristi iftara hurmama i vodom. Ovaj hadis je i dokaz da je voda sredstvo koje koristimo za čistoću.

Ljudi su na dobru dok god požuruju s iftarom

Od Sehl ibn Sa'da se prenosi da je Allahov Poslanik  rekao : „Neće ljudi prestati biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom“   Neki od propisa ovog hadisa su :   Pohvalno je požuriti sa iftarom nakon što se ustanovi da je sunce zašlo. U požurivanju sa iftarom je hajr (dobro). Ovaj hajr je u slijeđenju sunneta i zadovoljavanju duše s onim što je Allah dozvolio. U ovome je mu'džiza Poslanika , jer oni koji odgađaju iftar su šije rafidije u kojima nema nikakvog hajra.

U sehuru je bereket

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Poslanik rekao: „Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).“ Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru. Neki od propisa i adaba iz ovog hadisa su: Pohvalno je ustati na sehur, pa makar to bio gutljaj vode ili zalogaj hrane. Sehurenje je od slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika , za šta ćemo biti posebno nagrađeni. U sehuru je bereket. Ovaj bereket, kao što to spominje ulema, je: da se s malo hrane i vode isposti cio dan da onaj ko ustane na sehur biva budan u vrijeme kada se uslišava dova, oproštaju grijesi i kada se udovoljava onome koji od Allaha nešto traži; to je i vrijeme kada se Allah spušta na zemaljsko nebo najveći bereket je u slijeđenju sunneta Allahovog Poslanika U sehuru se ogleda razlikovanje od sljedbenika Knjige (Židova i kršćana) koji nisu praktikovali sehur prilikom posta, a što je spomenuto u drugim hadisima.

O nastupu ramazana (II dio)

Šejh El-Fevzan Ako se nakon pojave zore ili tokom dana uspostavi s dokazom da je ramazan po viđenju mlađaka nastupio u prethodnoj noći, onda je obaveza da se čovjek suzdrži od svega što kvari post u ostatku dana, iz razloga što je taj dan od ramazana. Ovaj propis važi zbog hadisa Seleme ibn El-Ekva’ koji kaže: „Vjerovjesnik je naredio nekom čovjeku iz plemena Eslem da obavjesti narod: ko je jeo neka posti ostatak dana, a ko nije jeo neka posti, doista je danas dan ‘Ašure.“ . Obaveza je da se naposti ovaj dan shodno jačem mišljenju među učenjacima, jer je u tome predostrožnost da je čovjek čist od odgovornosti naspram ove velike obaveze. Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje kaže: „Obaveza je da se (u tom danu) suzdrži od svega što kvari post, ali nije obaveza napostiti.“ U ovome stavu ga slijedi njegov učenik Ibnu-l-Kajjim. Ovo mišljenje su zauzeli zato što propisi ne bivaju obavezni osim nakon dospijeća do šerijatskog obveznika (muslimana), i što je Zakonodavac odredio da je propis onoga ko pogriješi ili zaboravi isti, pa im …

O nastupu ramazana

Šejh El-Fevzan Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik: ‘Ne postite dok ne vidite mlađak, i ne prekidajte post dok ga ne vidite, a ako vam bude zaklonjen odredite ga.“ Bilježe ga Buharija i Muslim. U jednom rivajetu: ‘Ako vam bude zaklonjen upotpunite trideset dana.’ Hadis je dokaz o obaveznosti ramazanskog posta kada se utvrdi viđenje njegovog mlađaka shodno šerijatu, i da je obavezno upotpuniti trideset dana ša'bana kada se ispriječe oblaci ili slično, pa onemoguće viđenje mlađaka ramazana. Hadis ujedno ukazuje i na obaveznost upotpunjenja ramazana sa trideset dana kada se ispriječe oblaci ili drugo, pa onemoguće viđenje mlađaka mjeseca ševala. Osnova je da tekući mjesec traje, i stoga se ne donosi sud da je isti prošao osim sa ubjeđenjem. Kada mlađak ugleda osoba čije svjedočenje je relevantno da se ustanovi dolazak novog mjeseca, odnosno odlazak prethodnog mjeseca, onda je na snazi propis. Značenje riječi u hadisu: „Ako vam bude zaklonjen…“ tj. da je mlađak prekriven, ili poklopljen oblacima, ili slično. Značenje riječi „…odredite ga“ je dopunite njegov …

Propis posta pred ramazan

Šejh El-Fevzan Hadisi o postu Prvi dio: U doček ramazanu Prvi hadis: Propis posta u danu pred ramazan Od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik rekao: „Nemojte požurivati ramazan s postom jednog ili dva dana, osim ako čovjek uobičajeno posti određeni post, pa neka ga posti.“ Hadis je dokaz o zabrani posta prije nego se utvrdi nastup ramazana, na način da se posti dan ili dva s ciljem predostrožnosti o nastupu ramazana, a da isti post nije uobičajen kod dotičnog. Ova zabrana važi iz razloga što je post ramazana ibadet koji je ograničen preciznim vremenom, a to je viđenje mlađaka. Otuda je post prije ovoga vremena prelaženje Allahovih granica, i isto je sredstvom u samovoljnom povećanju ibadeta. Rekao je Et-Tirmizi nakon što je naveo ovaj hadis: „U govoru učenjaka radi se po ovom hadisu; oni su prezirali da čovjek požuri s postom prije nastupa mjeseca ramazana zbog suštinskog značenja ramazana.“ Korisni propis koji se izvodi iz ovog hadisa jeste zabrana posta ‘sumnjivog dana’ – jevmu-š-šekk, jer je zabrana o preduhitrenju ramazana postom zapravo zabrana posta prije …

Noć je dan za one mudre

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik rekao: “‏ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ‏”‏‏.‏ ’Allah silazi u zadnjoj trećini noći na nebo najbliže dunjaluku (zemlji) i pita: Ko ima da Me moli, pa da mu odgovorim? Ko ima da traži od Mene (dovom), pa da mu dam? Ko ima da moli za oprost, pa da mu oprostim?’ Rečeno je (za iskorištavanje noćnog vremena) وبادر الليل بما تشتهي *** فإنما الليل نهار الأريب ”Iskoristi koliko možeš noći za svoje želje, jer noć je dan za one mudre.” Ebu Hilal El-Askari je rekao: وساهر الليل في الحاجات نائمُهُ *** وواهب المال عند المَحْل كاسِبُهُ “Onaj ko ostane budan noću radi neke potrebe je ustvari odmoren, onaj koji iskoristi pare za dobro ih ustvari i dobiva.” El Fak'asi El.Hamasi je rekao: كأنك لم تسبق من الدهر ليلة *** إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب “Bit će kao da nisi izgubio niti jednu noć, ako na kraju …

Liječenje srdžbe

This entry is part 30 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Srdžba i njezino liječenje Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Kaže Uzvišeni: Prenosi se od ‘Aiše da je rekla: „…Allahov Poslanik se nije svetio radi sebe, osim da se povrede Allahove svetinje pa bi se svetio radi Allaha.“ Allahov Poslanik je rekao: „Ko savlada svoju srdžbu a u stanju je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu, i daće mu da odabere koju god huriju htjedne.“ Takođe je rekao: „Nije snažan čovjek po hrvanju, već je snažan onaj koji sobom vlada pri srdžbi.“ Došao je neki čovjek Vjerovjesniku i rekao mu: ‘Oporuči mi nešto, i nemoj duljit kako bi to zapamtio.’ Pa je Allahov Poslanik rekao: „Ne srdi se.“ Prenosi se od Sulejmana ibn Surda se se neka dva čovjeka međusobno grdila/psovala u prisustvu Allahovog Poslanika – a mi smo tu sjedili – jedan od njih dvojice bi psovao onog drugog izlijevajući srdžbu, lice mu se zacrvenil bilo. Vjerovjesnik tada reče: „Ja znam riječ, kad bi je ovaj kazao …

Strpljivost i blagost Allahovog Poslanika

This entry is part 29 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Rekao je Uzvišeni: Od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je rekao: “Išao sam sa Allahovim Poslanikom sallallahu ‘alejhi ve selleme, a na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin i grubo ga povuče za odjeću. Pogledao sam u Vjerovjesnikovu stranu vrata, i vidjeh ožiljak koji je napravila obruba ogrtača od žestine tog trzaja. Beduin zatim reče: ‘ O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ!’ Allahov Poslanik se okrenu prema njemu, zatim se osmijehnu te naredi da mu se dadne.” Prenosi se od Ibn ‘Abbasa da je Vjerovjesnik rekao El-Ešedžu Abdulkajsu : „Zaista pri tebi imaju dvije osobine koje Allah voli: strpljivost sa blagošću i smirenost?’ Prenosi se od Džabira da „Vjerovjesnik je sišao ispod nekog drveta (s mnogo lišća) i okačio na njega svoju sablju.“ Kaže Džabir : „Malo smo zaspali, a onda nas je Allahov Poslanik iznenada pozvao i došli smo kod njega – kad kod …