Category Hadis 176 articles to read

Allah nas je napojio

Muhammed ibnul-l-Džemil Zejnu Nadnaravnosti Allahovog Poslanika Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao: „Mi smo dokaze (Allahovog Poslanika) smatrali bereketom, a vi ih smatrate nečim što zastrašuje. Bili…

Podstrek na lijep odnos prema životinjama

Od hadisa koji poklanjaju brigu ulozi životinje su: Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: „Allahov Poslanik je vidio magarca koji je bio žigosan na licu pa je rekao:…

O pravednosti Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Rekao je Allah Uzvišeni: I rekao je (u prijevodu): „i naređeno mi je da pravedno postupam prema vama…“ (42:15) Prenosi se od ‘Aiše da je rekla:…

Milost Allahovog Poslanika prema životinjama

Prenosi se od Suhejl ibn El-Hanzalijjeh „da je Allahov Poslanik prošao pored neke deve čija se leđa bijahu spojila sa stomakom (od gladi), pa je rekao: ‘Bojte se Allaha u…

Samilost Allahovog Poslanika

Samilost Allahovog Poslanika Kaže Uzvišeni: Rekao je Allahov Poslanik : „Poslan sam sa milošću.“ I rekao je: „Zaista sam ja milost i uputa.“ Takođe je rekao: „Allah se neće smilovati…

Kako postiti poslije ramazana?

Prenosi se od Ebu Hurejre , da je rekao: „Preporucio mi je moj prijatelj troje: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza, i da klanjati vitr-namaz prije nego legnem…

Zabranjeno je postiti dan bajrama

Prenosi se od Ebu Ubejda, oslobođenog roba Ibnu Ezhera, a zvao se Sa'd ibn ‘Ubejd, da je rekao: „Prisustvovao sam Bajramu uz Omera ibnu-l-Hattaba pa on reče: „Allahov Poslanik zabranio…

Šta znači natjecanje u dunjaluku?

Pitanje: U hadisu od Ebu Hurejre stoji da je rekao Allahov Poslanik : „Čuvajte se sumnjičenja! Doista je sumnjičenje najlažniji govor. Ne istražujte jedni druge, ne uhodite, ne nadmećite se,…

Sadekatu-l-fitr je radi zadovoljenja potrebe siromaha

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao:“Vjerovjesnik je odredio obaveznim sadakatu-l-fitr – ili je kazao sadakatu ramadane (milostinju u ramazanu) – na muško i žensko, na slobodnu osobu…