Category Hadis 180 articles to read

Druga posljedica izostajanja sa sabah namaza

Ebu Enes Sejjid ibn Redžeb Druga kazna/posljedica za izostajanje sa sabah namaza Prenosi se da je ‘Abdullah ibn Mes'ud rekao: „Spomenut je u prisustvu Allahovog Poslanika neki čovjek koji prespava…

Prva posljedica izostajanja sa sabah namaza

Ebu Enes Sejjid ibn Redžeb Prva kazna u vezi izostajanja sa sabah namaza jeste Da takav svojim djelom podilazi pod munafike Prenosi se od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik…

Iz upute Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Iz upute Allahovog Poslanika „Kada bi mu se desila stvar koja ga raduje, rekao bi: ‘Hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.’ A kada…

Iz edeba Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Iz edeba Allahovog Poslanika „Bijaše , kada dođe pred vrata nekog čovjeka, ne okretao se svojim licem prema vratima, nego svojom desnom ili lijevom stranom, govorivši:…

Stid Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Stid Allahovog Poslanika Rekao je Allah Uzvišeni: „Allahov Poslanik je bio stidniji od djevice u svojoj odaji, a kada bi nešto prezirao to bi prepoznali na…

Plemenitost Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Plemenitost Allahovog Poslanika: Prenosi se od Ibn ‘Abbasa da je rekao: „Allahov Poslanik je bio najdarežljiviji čovjek, a bio bi najdarežljiviji u remazanu, kada bi ga…

Hrabrost Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Hrabrost Allahovog Poslanika Kaže Allah Uzvišeni: Prenosi se od Enesa da je rekao: „Vjerovjesnik je bio najbolji, najdarežljiviji i najhrabriji među ljudima. Jedne noći stanovnici Medine su…

O blagosti

**Hadisi o blagosti** Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Rekao je Allahov Poslanik: „Zaista je Allah blag i voli blagost, i daje sa blagošću ono što ne daje sa žestinom, i što ne…