Category Hadis 167 articles to read

Allah nas je napojio

Ovo je 34 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnul-l-Džemil Zejnu Nadnaravnosti Allahovog Poslanika Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao: „Mi smo dokaze…

Podstrek na lijep odnos prema životinjama

Od hadisa koji poklanjaju brigu ulozi životinje su: Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: „Allahov Poslanik je vidio magarca koji je bio žigosan na licu pa je rekao:…

O pravednosti Allahovog Poslanika

Ovo je 33 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibn Džemil Zejnu Rekao je Allah Uzvišeni: I rekao je (u prijevodu): „i naređeno mi je da…

Milost Allahovog Poslanika prema životinjama

Ovo je 32 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajPrenosi se od Suhejl ibn El-Hanzalijjeh „da je Allahov Poslanik prošao pored neke deve čija se leđa bijahu…

Samilost Allahovog Poslanika

Ovo je 31 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajSamilost Allahovog Poslanika Kaže Uzvišeni: Rekao je Allahov Poslanik : „Poslan sam sa milošću.“ I rekao je: „Zaista…

Kako postiti poslije ramazana?

Prenosi se od Ebu Hurejre , da je rekao: „Preporucio mi je moj prijatelj troje: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza, i da klanjati vitr-namaz prije nego legnem…

Zabranjeno je postiti dan bajrama

Prenosi se od Ebu Ubejda, oslobođenog roba Ibnu Ezhera, a zvao se Sa'd ibn ‘Ubejd, da je rekao: „Prisustvovao sam Bajramu uz Omera ibnu-l-Hattaba pa on reče: „Allahov Poslanik zabranio…

Šta znači natjecanje u dunjaluku?

Pitanje: U hadisu od Ebu Hurejre stoji da je rekao Allahov Poslanik : „Čuvajte se sumnjičenja! Doista je sumnjičenje najlažniji govor. Ne istražujte jedni druge, ne uhodite, ne nadmećite se,…