Category Hadis 174 articles to read

Plemenitost Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Plemenitost Allahovog Poslanika: Prenosi se od Ibn ‘Abbasa da je rekao: „Allahov Poslanik je bio najdarežljiviji čovjek, a bio bi najdarežljiviji u remazanu, kada bi ga…

Hrabrost Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Hrabrost Allahovog Poslanika Kaže Allah Uzvišeni: Prenosi se od Enesa da je rekao: „Vjerovjesnik je bio najbolji, najdarežljiviji i najhrabriji među ljudima. Jedne noći stanovnici Medine su…

O blagosti

**Hadisi o blagosti** Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Rekao je Allahov Poslanik: „Zaista je Allah blag i voli blagost, i daje sa blagošću ono što ne daje sa žestinom, i što ne…

Allahov Poslanik nije nastojao umnožiti svoj imetak

Pitanje: Kaže Ibnu-l-Kajjim u Zadu-l-me'ad: ‘Imao je stotinu ovaca, i nije volio da pređe preko stotinu, pa kada bi se stado povećalo za jedno jagnje zaklao bi namjesto nj. drugu…

Blagost Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu **Blagost Allahovog Poslanika** Allah Uzvišeni je rekao: Prvi hadis: Prenosi se od Enesa da je rekao: „Dok smo bili u mesdžidu sa Allahovim Poslanikom, iznenada dođe neki…

Strpljivost Allahovog Poslanika

Strpljivost Allahovog Poslanika Kaže Allah Uzvišeni: Prenosi se da je ‘Aiša upitala Vjerovjesnika: „'Da li si susreo dan teži od dana Uhuda?’ Poslanik je odgovorio: ‘Susreo sam od tvog naroda…

Nije siromaštvo ono čega se bojim za vas

Prenosi imam Buharija od ‘Amr ibn ‘Avf El-Ensarija da je Allahov Poslanik poslao Ebu ‘Ubejdu ibn Džerraha u Bahrejn da donese njihovu džizju (glavarinu). Allahov Poslanik je bio sklopio sporazum…

Allah nas je napojio

Muhammed ibnul-l-Džemil Zejnu Nadnaravnosti Allahovog Poslanika Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao: „Mi smo dokaze (Allahovog Poslanika) smatrali bereketom, a vi ih smatrate nečim što zastrašuje. Bili…

Podstrek na lijep odnos prema životinjama

Od hadisa koji poklanjaju brigu ulozi životinje su: Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: „Allahov Poslanik je vidio magarca koji je bio žigosan na licu pa je rekao:…