Category Hadis 169 articles to read

Strpljivost Allahovog Poslanika

Ovo je 35 dio od ukupno 35 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajStrpljivost Allahovog Poslanika Kaže Allah Uzvišeni: Prenosi se da je ‘Aiša upitala Vjerovjesnika: „'Da li si susreo dan…

Nije siromaštvo ono čega se bojim za vas

Prenosi imam Buharija od ‘Amr ibn ‘Avf El-Ensarija da je Allahov Poslanik poslao Ebu ‘Ubejdu ibn Džerraha u Bahrejn da donese njihovu džizju (glavarinu). Allahov Poslanik je bio sklopio sporazum…

Allah nas je napojio

Ovo je 34 dio od ukupno 35 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnul-l-Džemil Zejnu Nadnaravnosti Allahovog Poslanika Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao: „Mi smo dokaze…

Podstrek na lijep odnos prema životinjama

Od hadisa koji poklanjaju brigu ulozi životinje su: Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: „Allahov Poslanik je vidio magarca koji je bio žigosan na licu pa je rekao:…

O pravednosti Allahovog Poslanika

Ovo je 33 dio od ukupno 35 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibn Džemil Zejnu Rekao je Allah Uzvišeni: I rekao je (u prijevodu): „i naređeno mi je da…

Milost Allahovog Poslanika prema životinjama

Ovo je 32 dio od ukupno 35 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajPrenosi se od Suhejl ibn El-Hanzalijjeh „da je Allahov Poslanik prošao pored neke deve čija se leđa bijahu…

Samilost Allahovog Poslanika

Ovo je 31 dio od ukupno 35 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajSamilost Allahovog Poslanika Kaže Uzvišeni: Rekao je Allahov Poslanik : „Poslan sam sa milošću.“ I rekao je: „Zaista…

Kako postiti poslije ramazana?

Prenosi se od Ebu Hurejre , da je rekao: „Preporucio mi je moj prijatelj troje: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza, i da klanjati vitr-namaz prije nego legnem…