Svi članci kategorisani pod: Fikh

Uzroci primanja dove

Uzvišeni Allah kaže: Stvari na koje moraš obavezno paziti u svojoj dovi: 1. Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem. Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.U četiri Sunena zabilježena je predaja od En-Numana ibn Bešira , da je Vjerovjesnik rekao: “Zaista je dova ibadet”, a zatim je proučio: “I Gospodar vaš reče: ‘ Molite Me, Ja ću vam se odazvati. “ 2. Prisutnost srca i iščekivanje Allahovog odaziva na dovu. Ovaj uzrok bilježi imam Et-Tirmizi u predaji od Ebu Hurejre gdje stoji da je Poslanik rekao: “Dovite Allahu i budite ubjeđeni u uslišanje dove ; doista Allah ne prima dovu koja je upućena iz nemarnog srca.” 3. Nepožurivanje. Ne ostavljaj dovu zbog toga što ti nije uslišana onda kada ti to želiš. To požurivanje je prepreka u uslišavanje dove, a postavljena je tu kako rob ne bi prestao da iščekuje uslišenje dove makar to potrajalo, jer Uzvišeni, doista, voli one koji Ga često mole. Učenje dove nikad nije propalo Od Allahove azze ve dželle, milosti prema Njegovom robu je i to …

Dozvoljeno i zabranjeno zastajanje u učenju Kur'ana

Pitanje: Čitao sam fetvu u kojoj stoji da citiranje dijela ajeta, ili njegovo nepotpuno navođenje vodi u nevjerstvo? S druge strane, na predavanjima u podučavanju Kur'ana predavač prouči nekoliko riječi iz ajeta bez da ga upotpuni, ili prouči određene riječi od polovine ajeta bez da prouči ajet od početka. Šta je propis ovog postupka ako je namjera u tome podučavanje čitanju Kur'ana ili iznošenje kakvoće harmonije i sklada određenih riječi u ajetu? Odgovor: Muhammed ibn Salih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Ovaj govor uopšteno, onako kako je došlo u formi pitanja, je očita greška i nasuprot prakse sljedbenika islama te svih prvaka u znanju, – svi bi navodili dio ajeta u svojim knjigama, predavanjima ili govorima, bez obavezivanja na citiranje ili pisanje cijelog ajeta kako stoji u časnom Mushafu. Dakle, zadovoljili bi se navođenjem dijela ajeta koji svjedoči o nečemu, ili iz čega se uzima dokaz za nešto, na način da je značenje (dijela ajeta) jasno i razumljivo. Govor poput navedenog u pitanju, …

Odnos prema muslimanima koji ne poste ramazan

Pitanje: Kako da se ponašamo prema muslimanima koji ne poste Ramazan? Koji je najbolji način pozivanja njih da praktikuju post? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe. Obaveza je pozivati takve muslimane ka postu, probuđivati u njima želja za postom, i upozoriti na olahko držanje i zanemarivanje (posta). Sve to činićemo kroz sljedeća uputstva: Da im se obznani obaveznost posta, veličina njegovog mjesta u islamu, da je post jedan od velikih temelja na kojima počiva islam;   Da ih se napominje na veliku nagradu koja se veže za post, kao što je u govoru Allahovog Poslanika : „Ko bude postio ramazan vjerujući i nadajući se (nagradi), biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno učinio.“  Takođe: „Ko vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika, obavlja namaz i posti ramazan ima pravo kod  Allaha da ga uvede u džennet, borio se on na Allahovom putu ili sjedio u zemlji u kojoj je rođen. Pa rekoše: O Allahov Poslaniče, hoćemo li obveseliti ljude? Pa reče:   U …

Dobročinstvo prema rodbini koja je napustila vjeru

  Pitanje: Da li je obaveza ocu da izdržava svoju kćerku koja ga je napustila i otišla da živi sa svojom majkom koja je ostavila vjeru? Uz napomenu da kći ima osamnaest godina, a napustila je vjerske obaveze poput namaza, posta, zekata itd. Vjerovatno znate da zakoni zemalja u kojima boravimo, a to je trenutno Amerika, ne obavezuje roditelja da izdržava sina ili kćerku kada napune osamnaest godina.  Hoće li otac nastaviti da izdržava svoju kćerku, ili joj uruči neku materijanu pomoć kada to ona ubuduće zatraži? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Sallih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika , njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Otac koji je imućan je obavezan da izdržava svoju kćer sve dok ne sklopi brak, ako ona ne posjeduje imetak od kojeg  bi se izdržavala. Iz ovog se razumije da, ako je  tvoja kćerka u potrebi, ili je tražila od tebe (novčanu) pomoć, obaveza ti je da joj dadneš, – jer je obaveza izdržavanja  zbog  krvne veze, a ne zbog ustrajnosti na vjeri. Allah  je …

Praćenje mlađaka ramazana je kolektivna obaveza

Pitanje: Da li je ljudima obavezno da prate pojavu mlađaka? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu sve njegove ashabe Grupa učenjaka je stava da je kolektivna obaveza povjeravanje (nekim muslimanima) viđenja mlađaka ramazana u njegovoj prvoj noći, i da bi svi ljudi, ako bi to ostavili, bili griješni. Ovo je i govor hanefijskih učenjaka. Neki islamski pravnici su se zadovoljili govorom da je pohvalno praćenje mlađaka U djelu (hanefijskog fikha)'Medžme'u-l-enhar’ stoji: „Obaveza je ljudima, tj. kolektivna obaveza, traganje za mlađakom u dvadeset i devetoj noći mjeseca ša'bana i ramazana, i takođe dvadeset i devetoj noći zu-l-ka'deta. Obaveza vladara je da to naredi.“ U djelu (hanefijskog fikha)'El-Fetava-l-hindijjeh’ stoji sljedeće: „Obaveza je da ljudi tragaju za mlađakom u dvadeset i devetoj noći ša'bana u vrijeme zalaska sunca, pa ako vide mlađak zapostiće, a ako bude zaklonjen upotpuniće trideset dana ša'bana.“ U djelu Kešafu-l-kana’ stoji: „Pohvalno je da ljudi tridesete noći ša'bana posmatraju mlađak ramazana.“ Pohvalno je posmatranje mlađaka iz predostrožnosti radi posta, i radi …

Ne zapostavljaj Kur´an

Ako su ljubav prema Kur'anu i druženje s Kur'anom jedan od razloga koji vode Allahovoj ljubavi, onda je zapostavljanje Kur'ana i loš odnos prema njemu jedan od uzroka koji vode Allahovoj srdžbi. Isto kao što su ljudi zbog svoga lijepog odnosa prema Kur'anu na različitim (visokim) stepenima i nivoima, neki od njih zapadaju zbog njegovog zapostavljanja na jako niske stepene. Vjerovjesnik požalio se na one koji glave okreću od Kur'ana i koji ga izbjegavaju svome Gospodaru, : Oni bi, kada bi im se učio Kur'an, počeli galamiti i govoriti o nečemu drugom kako ga ne bi čuli. To je izbjegavanje (Kur'ana). Nevjerovanje u njega jeste njegovo izbjegavanje. Nerazmišljanje o njemu i nerazumijevanje njega također spada u njegovo izbjegavanje. Pribjegavanje nečemu drugom, npr. poeziji, prozi, pjesmi, govoru ili slijeđenju nekog drugog puta, mimo njegovog, spada u njegovo izbjegavanje. Dakle, oni koji izbjegavaju Allahovu knjigu mogu se podijeliti na kategorije i vrste. Vjernik se treba čuvati od toga da zapadne u bilo koju kategoriju od navedenih čineći bilo koju vrstu izbjegavanja Kur'ana. Ibnu-l-Kajjim veli: „Izbjegavanje Kur'ana može …

Posao medicinara u nemuslimanskoj zemlji?

Pitanje: Radim kao doktor u jednoj od evropskih zemalja kroz program specijalizacije  na studijama. Priroda mog posla mi zahtjeva angažman u službi hitne pomoći što od mene iziskuje terapiju i brzo djelovanje kod pacijenata pogođenih moždanim udarom, a koji su uglavnom i većinom nemuslimani. Često me tišti ovo pitanje: Koja je korist od njegovanja ovih bolesnika koji su pretežno neprijatelji vjere i provode život u svakojakim grijesima? S druge strane, na ovaj posao me tjera časni ajet u Allahovoj knjizi: „a ko neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao“, pa uradim što je u mojoj moći da ponudim najbolje, ne obazirući se na vjeru i ubjeđenje bolesnika. Prethodno sam radio u službi hitne pomoći u jednoj islamskoj zemlji, i bio presretan kada bilo koji put spasim nekome život,  ili doprinesem u korist toga, ili makar pomognem u trudu i zalaganju drugih. Međutim , sada u novom poslu ova zapitkivanja mi povećavaju sumnju i umaraju  u samom razmišljanju o tome. Kakav je šerijatski stav prema ovom pitanju? …

Može li se dijete ogovarati?

Pitanje: Kod nas na sijelima za žene mnogo slušamo da se žale na svoju mlađu ali i stariju djecu, npr. da kaže: ovo moje dijete nas zaokuplja, ne voli tu i tu hranu. Da li se ovo smatra ogovaranjem? Da li se djeca mogu ogovarat?… Šta je propis kada nena kaže za svoju unuku: ona nas ezijeti…nekada ovo kaže i još se smije. Da li se ovo smatra ogovaranjem uz činjenicu da dijete ne shvata šta se to o njemu govori? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Ovo pitanje smo predičili našem šejhu ‘Abdurrahmanu El-Berraku, Allah ga sačuvao, pa je odgovorio: „Ono što se meni pokazuje (ispravnim) da to nije ogovaranje, naročito ako se radi o djetetu koje ne poima razumno stvari, kojeg to ne uznemirava, niti to osjeća.” Prijevod sa: https://islamqa.info/ar/258170

Muž tvrdi da je nije oženio kao djevicu

Pitanje: Neki čovjek i žena su stupili u brak, i nakon nekoliko dana od vjenčanja on je ustvrdio da mu žena nije bila djevica. Zbog toga se naljutila njezina porodica, i gotovo da se između njih desilo ubijanje zato što su optužili njihovu kći za nepostojanje čednosti. Onda su se umiješali ljudi praveći između porodica pomirenje i dogovor. Njezina porodica je tražila od muža, njegovog oca i njegove braće – da se svi oni zakunu na ono što muž tvrdi o njihovoj kćeri (da nije djevica). Zakleli su se svi osim jednog koji je to odbio bojeći se da se zaklinje na neistinitu stvar o kojoj ništa ne zna. Tako su problemi između ove dvije porodice ostali da traju sve dok se ne zakune ovaj brat. Da li je njemu dozvoljeno da se zakune i da se tako okonča ovo pitanje? Ili da se ne zaklinje pa da se problemi nastave? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe Allah Uzvišeni kaže: Rekao …

Isplata najamnine u prekinutom ugovoru

Pitanje: Unajmili smo vozača  za prevoz na određeni period, pa je prekinuo posao prije dogovorenog roka. Da li vozač zaslužuje platu za dio vremena u kojem je radio? Nije ispunio obećani posao, odnosno upotpunio dogovoreni prevoz  na mjesec dana. Koji iznos novca vozač zaista zaslužuje? Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Odgovor: Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Prvo: Ulema se razišla u vezi najamnika kada odradi dio (dogovorenog) posla, – da li zaslužuje dio plate, ili ne zaslužuje  ništa. Dva su stava među učenjacima. Prvi: Da ne zaslužuje ništa od najamnine/plate. Ovo je poznato mišljenje u hanbelijskom mezhebu. Rekao je šejh Mensur El-Behuti    : „ U svakom poslu u kojem se najamnik sustegne od njegova upotpunjenja, ne pripada mu plata za ono što je radio“ El-Maverdi     spominje da se sa ovim govorom izdvojio imam Ahmed  i razišao od imama druga tri mezheba .     Drugi govor je stav većine učenjaka (ostala tri imama), a on je da najamnik zaslužuje od plate …