Category Fikh 141 articles to read

Autorska prava u islamu

Pitanje: Eselamu Alejkum Slušao sam jedan od tvojih odgovora na pitanje o autorskim pravima u islamu. Ono što me sada zanima je sljedeće: Postoje neka islamska predavanja koja imaju svoju…

Vrijeme stvarne zore

Pitanje Kojim putevima mogu utvrditi stvarnu zoru? Jutrom se trudim da nađem stvarnu zoru, kako bih znao vrijeme namaza i imsaka, za sebe i svoje prijatelje, jer živim u Kini,…

10 načina da se ukloni kazna za grijeh

Šejhulislam Ibn Tejmije je rekao: ”Što se tiče vjernika. Ukoliko počini grijeh onda se kazna za taj grijeh može ukloniti na 10 načina: 1. Ukoliko se iskreno pokaje, učini tevbu…

Postoji li osveta džinna prema učačima rukje?

Pitanje: Prije neko vrijeme sam liječio (ljude) šerijatskom rukjom iz Kur'ana i sunneta, i sad sam to prekinuo. Razlog tome je što sam se probudio iz svog sna polovinom noći…

Vrijednost deset dana zul hidždžeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Znaj, brate i sestro da se vrijeme činjenje dobrih djela doteže tokom čitave godine, zbog toga zahvaljujemo Uzvišenom Allahu i Njega veličamo. Gotovo da nema…