Category Fikh 150 articles to read

Propis pisanja ajeta po zidovima, mihrabima, novcu

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Nije propisano da se Kur'an ispisuje po zidovima.…

Da li je dozvoljeno da taksista obavlja prevoz žena?

Pitanje: Kakav propis važi za taksistu da vrši prevoz nepokrivenih žena? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i…

Propis onoga ko uzastopno izostavi tri džume

Pitanje: Kada bi čovjek izostavio tri džuma-namaza uzastopno zbog ostajanja do kasno u noći, a zatim dugog spavanja danju – da li postoji određena tevba za ovaj grijeh? Znam da…

Propis naknade za posao bez prethodnog dogovora

Pitanje: Kakav šerijatski propis imaju ljudi koji improvizirano rade kao čuvari na auto parkinzima na javnim ulicama(?), koji te prinuđuju na plaćanje. Nailazimo na poteškoće u vezi ove pojave. Odgovor:…

Napomena kljanjačima da ugase mobitele je pravo imama

Pitanje: Unatoč tome što su postavljeni natpisi koji podsjećaju klanjače da ugase mobitele prije ulaska u mesdžid/džamiju, ipak jedan broj klanjača zaboravi ugasiti mobitel, a što dovodi do ometanja klanjača…

Vrste i propis pokreta tokom namaza

Propis pokreta tokom namaza? Na ovo pitanje ćemo odgovoriti u sljedećim tačkama: Podjela pokreta koji nisu sastavni dio namaza. (fetva šejha Usejmina, ) Neko kuca na vrata, dijete u opasnosti,…

Propis vjenčanog dara kod raskida braka

Pitanje: Momak sam, imam 30. godina, zakasnio sam sa ženidbom zbog zauzetosti sa obezbjeđenjem svih nužnosti vezanih za brak. Oslonio sam se na Allaha, a zatim pouzdao u sebe, i…