Category Fikh 130 articles to read

Slijepo slijeđenje daija i učenjaka

Pitanje: Kakvo je pravilo ukoliko pojedinac voli nekog učenjaka ili daiju pa kaže: ”Veoma ga volim i ne želim da slušam nekoga ko se negativno osvrće na njegova mišljenja. Radije…

Sedžde sehve (zaborava)

Znaj – Allah ti se smilovao – da se za sedžde zaborava veže nekoliko pitanja: Prvo pitanje Kada klanjač izostavi nekoliko rek'ata i preda selam, svejedno bio to jedan, dva…

Vrijeme jacije namaza

Odgovor: Zahvala neka je Allahu. Jacija namaz se treba klanjati prije polovine noći i nije je dozvoljeno odgađati nakon polovine noći jer je Allahov Poslanik rekao: ”وَقْتُ العِشاء إلى نصف…

Sedžde zahvalnosti

Piše: Rami Hanefi Mahmud Sedžde zahvale su propisane prilikom ostvarivanja neke blagodati, uklanjanja neke nedaće ili bilo čega što obraduje čovjeka; od Ebu Bekrete se prenosi da bi Allahov poslanik…

Sedžde tilaveta (recitacije)

Piše: Rami Hanefi Mahmud Znaj – Allah ti se smilovao – da je propisanost sedždi tilaveta došla putem sunneta: Od Ibn Mes'uda da je Allahov poslanik proučio “Ven-nedžm”, pa je…