Svi članci kategorisani pod: Da'va

Šesto i sedmo sredstvo: Iskazivanje poštovanja i lijep govor

This entry is part 5 of 6 in the series Kako pridobiti ljude Šesto sredstvo: Iskazivanje poštovanja prema muslimanima i lijep edeb prema njima, te odavanje počasti, Allahov poslanik je ukazivao počast onome koji uđe kod njega i plemenito bi se prema njemu odnosio. Ponekad bi mu stavio podmetač na kojem bi sam sjedio i zahtijevao bi od gosta da sjedi na njemu ako bi ovaj to odbio. Prema ljudima bi se odnosio kako zaslužuju i priznavao bi svakom njegov položaj. Na dan oslobođenja Mekke je rekao: „Ko uđe u kuću Ebu Sufjana, bezbjedan je.“ I rekao je : „Nije od nas onaj ko ne poštuje naše stare i ne smiluje se našim mladim i ne priznaje pravo naših učenih.“ I od onoga što trebaš da imaš na umu, brate, je ovaj stav: poštovanje onih koji se razilaze u stavovima sa tobom zbog nečega što ima osnovu za razilaženje i širinu mišljenja i da ga ne grdiš i ne proglašavaš neznalicom ili neukim u vjeri ili da ružno misliš o njemu sve dok mu je …

Plaćanje cijene

Prenosi se da je Ikrime rekao: ”Ne prenosite znanje osim onima koji plaćaju cijenu.” pa je upitan: ”Koja je cijena?” On odgovori: ”Učen će dati znanje onima koji ga praktikuju.” Sufjan Es-Sevri ovo objašnjava riječima: ”Ako vidite tragaoca za znanjem kako želi još znanja a ne praktikuje ono do tada naučeno onda mu ne dajte više znanja. Osoba koja ne praktikuje ono što zna je poput hanzale(gorke tikvice), što mu više daješ vode ono postaje sve više gorko. Suzdržite se od podučavanja onoga što će sutra biti dokaz protiv njega. Kada bi ljudi dolazili Sufijanu Es-Sevriju da ih poduči on bi im davao uslov: ”Ne dok ne praktikujete ono što ste naučili, onda se vratite i podučiti ću vas.” takođe je rekao: ”Prljaju svoju odjeću a zatim traže od nekog drugog da je čiste.” El-Sukti je rekao: ”kada se vaše znanje poveća time i dokaz protiv vas postaje jasniji.” izvor: http://alsiraat.co.uk/announcements/paying-price

Peto sredstvo: Unošenje radosti u srca drugih

This entry is part 6 of 6 in the series Kako pridobiti ljude Ovo je jedno od najvažnijih sredstava za učvršćivanje veza i ujedinjavanje srca. Doista je unošenje radosti u srce muslimana od najvećih djela pokornosti i najodabranijih djela koja približavaju roba Gospodaru Zemlje i Nebesa. Postoji mnogo puteva za unošenje radosti u srce muslimana i mnoga vrata kao što je došlo u hadisu Ibn ‘Umera : „Najdraži ljudi Allahu su oni koji su najkorisniji, a najdraže djelo Allahu je radost kojom obraduješ vjernika. A kako ćeš mu u srce unijeti radost? Rekao je: ‘Da otkloniš od njega nevolju ili da mu vratiš dug ili da od njega otkloniš glad. A doista da idem sa bratom muslimanom u (njegovoj) potrebi mi je draže nego da budem u i'tikafu mjesec dana u mesdžidu, a ko se sustegne od srdžbe Allah će mu pokriti sramotu, a ko savlada bijes, a da Allah hoće da ga ispolji, ispoljio bi ga, napuniće Allah njegovo srce nadom na Sudnjem danu, a ko ide sa bratom muslimanom u potrebi dok mu …

Četvrto sredstvo: Slatkorječivost

This entry is part 4 of 6 in the series Kako pridobiti ljude Slatkorječivost nije laskanje. Slatkorječivost je nježnost u riječima, vedrina i lijep odnos sa ljudima koji imaju pri sebi nešto od griješenja radi opće šerijatske koristi. Prenosi Buhari u svome Sahihu od Aiše da je neki čovjek zatražio dozvolu da uđe kod Poslanika , pa kad ga je vidio, reče: ‘Doista loš drug plemena.’ Ali kada je sjeo, Vjerovjesnik je bio vedra lica i prijatan prema njemu. Kada je otišao rekoh: ‘Allahov poslaniče, vidio si čovjeka i rekao to i to, potom ti se lice ozarilo i bio si prijatan prema njemu,’ pa je rekao Allahov Poslanik : ‘Aiša, kada si me ti vidjela da radim zlo? Doista su kod Allaha na najgorem položaju oni koje su ljudi ostavili bojeći se njihovog zla.’“ Rekao je Ibn Hadžer prenoseći od Qurtubija : „U ovom hadisu je dozvola ogovaranja čovjeka koji javno radi fisq (grijeh) ili fahš (bestidnost) ili slično tome, kao što je tiranija u vlasti ili poziv novotariji, sa dozvolom slatkorječivosti prema njima …

Šta koristiš kao opravdanje za svoje ostavljanje namaza?

Autor: Asma bint Shameem Namaz je od osnovnih stubova islama i samo je šehadet bitniji od namaza. To je osnovna dužnost svakog muslimana, i učenjaci su rekli da je svaka osoba koja tvrdi da nije obavezna da klanja, ili pak ne klanja iz lijenosti ili nemara, kafir. Ali uprkos ovome ljudi pronalaze mnoge razloga kojima pokušavaju da opravdaju svoje neklanjanje ili pak izostavljanje namaza u njegovom vremenu. Neki od tih izgovora su: Prvi izgovor: Allah je El-Gafur Er-Rahman, On će mi oprostiti. Odgovor: Da, istina je da je Allah milostiv i da oprašta grijehe, ali zar da zaboravimo da je takođe Onaj koji žestoko kažnjava (Šedidul-‘Ikab)? Rekao je Allah (u prijevodu): “…i bojte se Allaha, i znajte da Allah žestoko kažnjava” (2:196) Poslanik Sallallahu Alejhi ve Sellem je rekao: “Razlika između nas (muslimana) i njih (nevjernika) je namaz, pa ko ga ostavi postao je nevjernik.” (Hadis bilježi Tirimzi, En-Nesai, Ibn Madže, hadis je sahih) Drugi izgovor: Znam da moram da klanjam ali sam previše umoran/lijen, tj. ‘mrsko mi’. Odgovor: Obavljanje namaza u njegovom vremenu je …

Put pobjede

Šejh  Muhammed  El-Munedždžid   Čisti i nepatvoreni šerijat teži ka spajanju srca, pomirenju među ljudima, i da stvar muslimana bude zajednička i jedinstvena. Zbog toga je šerijat učinio bratstvo odredbom kojoj se stremi, za koju slijedi nagrada onome ko ispuni pravo islamskog bratstva. Otuda je i pozvao na odstranjivanje stvari suprotnih bratstvu među muslimanima, i da se suprotstavi svemu što isto podriva. Zato vidiš da je šerijat  naredio širenje selama, odgovaranje na poziv, obilazak bolesnika, i ostalo čija je uloga da zbližava između muslimana, te zabranjuje laž, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, klevetu, izrugivanje, ismijavanje, i sve drugo čija je svrha da kvari odnose, i raskida ljubav među muslimanima. Od postupaka s kojima je došao šerijat s ciljem čuvanja veza među muslimanima jeste i popravljanje stanja između sebe i drugih. O Allahovi robovi, popravljanje stanja između sebe i drugih je od velikih stvari – ogromnih pitanja, od uzvišenih ibadeta koje se napustili mnogi ljudi, čak im je to mrzovoljno. Mi živimo u materijalističkom društvu nad kojim dominiraju upravo materijalna pitanja, i čine se brojni grijesi, a …

Autorska prava u islamu

Pitanje: Eselamu Alejkum Slušao sam jedan od tvojih odgovora na pitanje o autorskim pravima u islamu. Ono što me sada zanima je sljedeće: Postoje neka islamska predavanja koja imaju svoju produkciju i imaju naznačena autorska prava, da li se mi tome moramo pokoravati, jer ja to gledam na ovaj način da su utrošili trud i vrijeme da snime predavanje, zatim trud i vrijeme da urede predavanje i da urade omote, naprave kopije i stave ih na dvd-ove i zatim da ih stave u omote. Zatim da na ovo dodamo sav novac kojeg su utrošili za cd-ove, tintu itd. I recimo da te cd-ove prodaje neka islamska organizacija, zar ih ne bi trebali pomoći kupovinom kako bi oni mogli još više da prave takvih materijala, a neki ljudi te pare koriste i za život. Na kraju pitanje je da li je haram da se stave autorska prava kada se sve ovo uzme u obzir? Da li mi to možete razjasniti i da vas Allah nagradi najboljom nagradom u Dženetu šejh Fejz.     Odgovor: Alejkumu Selam …