Category Da'va 22 articles to read

Obaveza pozivanja Allahu

Kaže Uzvišeni Allah Kaže Ibn Kajjim : “Mjesto poziva Allahu je od najčasnijih mjesta obožavanja.” I kaže Uzvišeni: Allahov Poslanik je rekao: “Ko bude pozivao u uputu pripada mu slična…

Slijepo slijeđenje daija i učenjaka

Pitanje: Kakvo je pravilo ukoliko pojedinac voli nekog učenjaka ili daiju pa kaže: ”Veoma ga volim i ne želim da slušam nekoga ko se negativno osvrće na njegova mišljenja. Radije…

Plaćanje cijene

Prenosi se da je Ikrime rekao: ”Ne prenosite znanje osim onima koji plaćaju cijenu.” pa je upitan: ”Koja je cijena?” On odgovori: ”Učen će dati znanje onima koji ga praktikuju.”…

Peto sredstvo: Unošenje radosti u srca drugih

Ovo je jedno od najvažnijih sredstava za učvršćivanje veza i ujedinjavanje srca. Doista je unošenje radosti u srce muslimana od najvećih djela pokornosti i najodabranijih djela koja približavaju roba Gospodaru…

Četvrto sredstvo: Slatkorječivost

Slatkorječivost nije laskanje. Slatkorječivost je nježnost u riječima, vedrina i lijep odnos sa ljudima koji imaju pri sebi nešto od griješenja radi opće šerijatske koristi. Prenosi Buhari u svome Sahihu…

Kako pridobiti ljude – uvod

Pridobijanje srca ljudi, kako bi postala prijateljski nastrojena i privržena pozivu Allahu i bila pomoćnicima Njegovoj vojsci, je od važnih tema kojima pozivači u dobro treba da posvete svoju pažnju…