Category Akida 203 articles to read

Allahova pravičnost

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: “Allahova pravičnost Blago se onome ko je pravedan prema svome Gospodaru, pa prizna svoje neznanje u onome što malo zna, propuste u svojim djelima, mahane kod samog…

Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije?

Pitanje: Zašto je Ebu Bekr Es-siddik r.a. poveo rat protiv perziske imperije? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu…

23.Osobine paganstva: Traženje samo dunjalučke koristi

Osobine džahilijeta > Traženje u dovi samo dunjalučkih stvari, bez traženja ahiretske nagrade Umjerenost i balans u svakome pogledu su od vrlih obilježja vjere islama, i upravo to dolikuje ovoj…

Stablo iskrenosti

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Stablo iskrenosti „Godina je stablo, mjeseci su njegovo granjanje, dani su njegove grane, sati su njegovi listovi, a uzdisaji su njegovi plodovi. Pa čiji uzdasi budu u…

Pravilnik sudnice Sudnjeg dana

Upoznavanje sa nekim odredbama sudnice na Sudnjem danu. 1. Arhiva koja nije skrivena: 2. Dolazak i prisustvo pod žestokom pratnjom: 3. Nepravda ne postoji – nemoguće da se desi: 4.…

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući Svojim robovima vjernicima da posluju s kamatom, i da koriste prihod od…

Dok god život traje i opskrba dolazi

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Zaposli svoje misli brigom o onome što ti je naređeno, i ne zapošljavaj ih onime što ti je garantovano. Zaista su nafaka i smtrni čas parci koji…