Category Akida 182 articles to read

Allahov Poslanik nije tragao za dunjalukom niti vlašću

Pitanje: Kako dokazati kršćanima da Allahov Poslanik nije tragao da udovolji strastima niti da ima vlast? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka je salavat i selam…

Postoji li dobro u vremenu smutnje

Pitanje: Da li dobro ostaje da traje na dunjaluku u vremenu smutnji? Ako je odgovor ‘da’ željela bih dokaz, a ako je odgovor ‘ne’ opet bi željela dokaz. Kako da…

Najbolja dova za traženje oprosta

Rekao je Ibnu-l-Kajjim : Najbolja dova za traženje oprosta je da rob kaže: „'O Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam Tvoj…

O porijeklu Ibrahimovog kurbana

Allah Uzvišeni kaže u kazivanju o Ibrahimu kada je krenuo da izvrši naredbu iz sna o klanju svoga djeteta Isma'ila: Većina govora mufesira je da se radi o klanju mužjaka…

10 načina da se ukloni kazna za grijeh

Šejhulislam Ibn Tejmije je rekao: ”Što se tiče vjernika. Ukoliko počini grijeh onda se kazna za taj grijeh može ukloniti na 10 načina: 1. Ukoliko se iskreno pokaje, učini tevbu…