Svi članci kategorisani pod: Akida

Zašto je faraon najveći nevjernik po nebeskim objavama

Pitanje: Raspravljao sam se s jednim svojim prijateljem o tome ko je najgori čovjek (kroz historiju) čovječanstva. Rekao sam da je to faraon jer je prizivao sebi da je gospodar (svega stvorenog), i odbio je devet jasnih dokaza s kojima je došao Musa , i jer je Allah ostavio njegovo tijelo da bude ibret ljudima, a biće proživljen na Sudnjem danu sa (svojim ministrom) Hamanom i ući će u najžešću kaznu. Moj prijatelj mi je kontrirao i rekao da je najgori čovjek Ebu Leheb, jer je cijela jedna sura Kur'ana objavljena s prijekorom njega, i zato što je ezijetio/vrijeđao Allahovog Poslanika na najžešći način. Nisam ubjeđen u sebi da je faraon na najgorem stepenu, pa šta vi kažete? Odgovor: Muhammed ibn Salih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, Njegovu porodicu i ashabe. Prvo: Zauzetost time i rasprava o tome upropaštava muslimanu vrijeme i trud koji je mogao da utroši na nešto što je korisnije za njega i druge muslimane oko njega. Musliman treba da zna koji je musliman najpotpunijeg imana …

20.Osobine džahilijeta: Zastrašivanje lažnim božanstvima (II dio)

This entry is part 39 of 39 in the series Osobine džahilijeta Allahov šerijat propisuje suprotstavljanje sljedbenicima džahilijeta u njihovoj praksi da zastrašuju vjernike lažnim bogovima. Ovaj šerijatski princip se spominje u mnogim ajetima, i tretira se različitim metodama; nekada se zabranjuje strah od drugih mimo Allaha, nekada se objašnjava da strah ne može biti osim od Allaha, i na druge načine. Primjer ovoga jesu sljedeći ajeti: Nekada Allah pohvaljuje od Sebe vjernike zbog njihovog straha od Njega: Nekada iznosi pojašnjenje obećanja koje se tiče onoga ko Allaha obožava sa strahom od Njega: Ponekad opovrgava tvrdnje pagana da njihova božanstva posjeduju snagu da donesu nekome korist ili štetu: Allahov Poslanik je ovu akidu potvrdio u svom savjetu upućenom Ibn Abbasu: „Čuvaj Allaha, čuvaće te. Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred sobom. Kada moliš, moli Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Znaj da kada bi se ummet okupio da ti neku korist pribavi, neće ti koristiti osim onime što ti je Allah zapisao, a da se okupe na tome da ti štetu nanesu, neće …

Psovao Allaha a zatim se pokajao?

Pitanje: Ja sam musliman. Desilo se da sam opsovao Allaha, Poslanika , ljude i što god se može zamisliti. Ponovio sam šehadet (riječi la ilale illellah, Muhammedu resulullah) i pokajao se, ali osjećam se kao da mi pokajanje nije primljeno. Pomislim da se ubijem što sam zanevjerovao. Izbavite me iz ovoga u čemu se nalazim. Odgovor: Muhammed ibn Salih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Zaista je ono što si uradio od najružnijih i najvećih grijeha uopće. Međutim, ko to može reći da tvoje pokajanje nije primljeno? Zar ne znaš da kršćani tvrde da Allah ima dijete među Svojim stvorenjima, i da je to ‘Isaa sin Merjemin?  Zar ne znaš da je ovo od najvećih laži i potvora na Allaha,  potvora zbog kojih najviše planine zaslužuju da se strovale, kao što kaže Allah Uzvišeni: Zar ne znaš da se ovo smatra jednom od najvećih psovki i vrijeđanja Allaha? Od Ibn ‘Abbasa  se prenosi da je rekao Allahov Poslanik  : „Allah kaže: Sin Ademov Me …

20.Paganstvo: Zastrašivanje lažnim božanstvima

This entry is part 38 of 39 in the series Osobine džahilijeta Zastrašivanje vjernika lažnim božanstvima koje mušrici obožavaju mimo Allaha Ova džahilijetska osobina je bila prisutna kod neukih, ali i kod sljedbenika Knjige i Sabejaca. Takođe se nalazi kod nekih zabludjelih skupina u islamskom ummetu, poput određenih sufija i obožavaoca kaburova. Njezin odraz je u tome da se zastrašuju muslimani onime što ljudi obožavaju mimo Allaha, bili to kipovi, taguti, džinni ili druga lažna božanstva. Pod strahom se misli da se čovjek pribojava toga da mu se dogodi neko zlo, ili da mu nestane nešto voljeno – sve zbog izvjesnog znaka koji postoji, ili se samo zamišlja i pretpostavlja. Onaj ko čita Allahovu Knjigu i biografije Allahovih poslanika naći će da su sljedbenici paganstva primjenjivali dvije metode u zastrašivanju lažnim božanstvima: jasne izraze upozorenja i prijetnje u svojim govorima; indirektne riječi iz kojih se neminovno izvlači zaključak o postojanju prijetnje i upozorenja, kao što je to slučaj zastrašivanja koje je činio Hudov narod prema Hudu. Dokaz o postojanju ove paganske osobine, kao i činjenici …

Uvjeti ispravnosti la ilahe illellah

Bez ispunjenja ovih uslova onaj koji kaže la ilahe illellah neće se okoristiti od tih riječi. Pri tome, osoba mora da kompletira sve naredne uslove kako bi bio ispravan njegov šehadet da nema boga osim Allaha. Prvi: Znanje (El-‘ilm), tj. znanje kojim se potvrđuje jednoća Allahu  te negira božanstvenost bilo kome drugom, shodno riječima Uzvišenog : Tj. koji svjedoče da nema boga osim Allaha, i znaju svojim srcima značenje onoga što izgovaraju njihovi jezici. Prenosi se od Osmana  da je rekao Allahov Poslanik  : „Ko umre znajući da nema boga osim Allaha, ući će u džennet“     Drugi: Ubjeđenje (El-Jekin). Kaže Allah  : Ajet je uslovio za iskrenost njihovog vjerovanja u Allaha  i Njegova Poslanika  da ne sumnjaju (u ono što vjeruju). Dočim, onaj koji sumnja je ustvari licemjer o kojima Allah  kaže:   Došlo je u hadisu od Ebu Hurejre  da ga je Vjerovjesnik  poslao kazavši: „Koga susretneš iza ovog zida da svjedoči da nema boga osim Allaha s ubjeđenjem svoga srca u to, obraduj ga Džennetom“. Ovdje je uslovljeno da onaj koji izgovara …

19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje vjernika

This entry is part 37 of 39 in the series Osobine džahilijeta Vjerovjesnik je podstrekao svoj ummet na sabur pri iskušenjima, čak na iskušenju da musliman bude zapaljen radi svoje vjere. Prenosi se da je neki čovjek došao Poslaniku kazavši mu: ‘Oporuči mi nešto’, pa mu je Allahov Poslanik rekao: “Ne čini Allahu širk ni u čemu, pa makar bio sasječen ili vatrom spaljen.” Ovaj hadis je dokaz da će biti među muslimanima oni što će biti iskušani time da ih se spali u vatri. Rekao je imam El-Kurtubi: “Mnogi ashabi Allahovog Poslanika su bili iskušani ubistvom, razapinjanjem, žestokim kažnjavanjem, pa su na tome osaburili ne osvrćući se na bilo šta od toga.” Kaže Ibn Tejmijje: “Kada su ashabi došli žaleći se Poslaniku i tražeći od njega da od Allaha traži pomoć i pobjedu za njih, i da dovi za njih, on je rekao: ‘Bilo je prije vas da čovjeka uzmu, pa mu iskopaju rupu u zemlji, postave u nju, te se donese testera, postavi na njegovu glavu i raspolovi. I bio bi željeznim češljevima …

O vrstama širka

Peto pitanje Šta mislite o podjeli širka na tri vrste: veliki, mali i skriveni? Odgovor Ovu podjelu zastupa jedan dio učenjaka, ali ona je upitna; ispravno je da se širk dijeli na dvije vrste: veliki i mali. Što se tiče skrivenog širka, nešto od njega je veliki širk, poput velikog nifaka; munafici pokazuju islam a skrivaju širk. A nešto od skrivenog širka je mali širk, koji ima različite stepene. Čitao sam kod nekih kasnijih učenjaka kada dijele širk na tri dijela kažu: “..i skriveni širk, koji je ispod malog širka.” Ovo uopštavanje bez ograničavanja nije ispravno. Već prije smo spomenuli da skriveni širk može biti veliki širk, čiji počinilac neće biti obuhvaćen šefa'atom zagovornika niti milošću Najmilostivijeg, i Allah mu je odredio vječnu Vatru: “Onaj ko Allahu učini širk, Allah mu je zabranio Džennet i njegovo mjesto je Vatra. A nevjernicima niko neće pomoći” Kaže Uzvišeni: “Doista nevjernici, bilo od sljedbenika knjige ili mušrika, su u Vatri vječno, oni su najgora stvorenja.” A veliki širk je poistovjećivanje Allaha sa nečim mimo Njega u onome što …

Resurs harama

Kaže Ibnu-l-Kajjim : “Neće rob uzeti ono što mu je zabranjeno osim sa dvije strane: Prva: Ružno mišljenje o svome Gospodaru – ako bi Mu se pokorio i dao prednost, On mu ne bi podario od Sebe dobro koje je halal. Druga: Da rob zna prethodno, i da zna da onaj ko ostavi nešto radi Allaha, On će mu to nadomjestiti boljim. Međutim, njegova strast nadvlada njegovo strpljenje, pohota njegov razum. Prvi zgriješi iz slabosti svog znanja, a drugi iz slabosti razuma i manjka sabura. Rekao je Jahja ibn Mu'az: ‘Kome Allah usredotoči njegovo srce u dovi, neće mu je odbiti.’ Kažem (tj.Ibnu-l-Kajjim): ‘Kada se njegovo srce usredotoči, iskrena bude bila njegova potreba i traženje, ojača njegova nada – gotovo da nikad neće biti odbijena njegova dova.”

Allah daje i sprečava

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Uputa, milost i drugo što ih slijedi su od obilja i blagodati Allaha; sve to je od osobine davanja. Odvođenje u zabludu i kažnjavanje, te drugo što ih slijedi je od svojstva sprečavanja. On, uzvišen neka je, upravlja Svojim stvorenjima između Svog davanja i Svog sprečavanja; sve ovo proizilazi iz savršene mudrosti, potpune vlasti i potpune zaslužnosti za hvalom – stoga, nema drugog boga osim Allaha.

19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje protivnika

This entry is part 36 of 39 in the series Osobine džahilijeta Spaljivanje onoga ko ih pozove u istinu. Spaljivanje živih ljudi je djelo koje se opisuje divljaštvom, od najstrašnijih i najžešćih vrsta kazni, a njegovi počinioci se opisuju surovošću i skamenjenjem srca; oni čija su srca prekrivena nevjerstvom i zabludom, ispunjena zlom, srca iz kojih je istrgnuta milost. Iz tvrdoće takvih scra i oholosti njihovih nosioca da prime istinu proizilazi kažnjavanje spaljivanjem onih koji im oponiraju bez da su učinili ikakav grijeh. Ova osobina paganstva se pojavila i kod sljedbenika Knjige i kod nepismenih, označava nepostojanje ljudskosti u srcu onoga ko to radi. Čin spaljivanja kao vrstu kazne je preduzeo narod Ibrahima prema njemu nakon što ih je pozvao ka ibadetu samo Allahu i ostavljanju obožavanja kipova. Složili su se da na lomači vatre spale Ibrahima, ali ga je Allah iz toga izbavio. Kaže Uzvišeni: Rekao je imam Et-Taberi: “El-Džehim (spomenut u ajetu) kod Arapa označava užarenu vatru, odnosno vatru nad vatrom.” Rekao je Ibn Kesir: “Kada su pobijeni njihovi dokazi i ispoljila se …