Category Ahlak 116 articles to read

Kada je bolje da se ne oprosti

Allah u Kur'anu kaže: Riječi ”A onoga koji oprosti i izmiri se…” znače samo ukoliko je taj oprost ujedno i reforma odnosno promjena na bolje. Ovo se uzima kao osnova…

Koliko…?

Prenosi se da je Vehb Ibn Munebih rekao: ”Upitao je jedan učenjak drugoga koji je bio bolji od njega u znanju, ”Koliko da izgradim?” ovaj mu odgovori: ”onoliko koliko će…

Liječenje srdžbe

Ovo je 30 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajSrdžba i njezino liječenje Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Kaže Uzvišeni: Prenosi se od ‘Aiše da je rekla: „…Allahov Poslanik…

Pokazatelji korisnog znanja

Šejh Bekr ibn Abdullah Ebu Zejd u svojoj knjizi Hidajetu-Talibil-ilm navodi slijedeće pokazatelje korisnog znanja pa preispitajmo sami sebe koliko se možemo pronaći u njima: Primjenjivanje znanja. Mržnja prema hvali,…

Svako dobro djelo je sadaka

Prenosi se od Huzejfe da je Vjerovjesnik , rekao:” Svako dobro djelo je sadaka.” Ibn Redžeb smatra da se sa sadakom misli na sve vrste dobrih djela i dobročinstva. Čak…

Zloupotreba mobitela

Napisao: Muhammed b. Ibrahiim el-Hamed Zaista telefon, sa svim njegovim funkcijama, igra važnu ulogu, pruža nam velike usluge, uskraćuje nam mnogo truda, bilo da se radi o vremenu, imetku, odlascima, dolascima…

Altruizam

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Najkorisniji čovjek tebi je onaj koji ti omogući sebe da pri njemu posiješ hajr, ili učiniš njemu dobro. Zaista je on divan pomagač tebi za tvoju korist…

Oprost prilikom rasprave

Ovo je 25 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Oprost prilikom rasprave Prenosi se od Ebu Hurejre da je neki čovjek uvrijedio Ebu Bekra…

Ne prodaji dušu za nisku cijenu

Šejh Sajid El-Afani je rekao: ”Ko god traži Allaha, zatim plemenitost i čast, neka ne prodaje dušu za nisku cijenu kada ispred njega stoji vječni Dženet. Zaista stvoreni smo samo…

Osnove svih grijeha

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Osnove svakog griješenja, i velikih i malih grijeha, su tri: vezivanje srca za nekoga mimo Allaha, pokornost snazi srdžbe, te poslušnost strastvenoj snazi, tj. ove osnove su…