Category Ahlak 108 articles to read

Ne prodaji dušu za nisku cijenu

Šejh Sajid El-Afani je rekao: ”Ko god traži Allaha, zatim plemenitost i čast, neka ne prodaje dušu za nisku cijenu kada ispred njega stoji vječni Dženet. Zaista stvoreni smo samo…

Osnove svih grijeha

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Osnove svakog griješenja, i velikih i malih grijeha, su tri: vezivanje srca za nekoga mimo Allaha, pokornost snazi srdžbe, te poslušnost strastvenoj snazi, tj. ove osnove su…

Ibn El-Dževzi o svjesnosti osobe koja umire

Šejh, imam, ‘alim, šejhul-islam Faradž Abdurahman ibn Ali ibn Muhammed ibn El-Dževzi je rekao: ”Od najinteresantnijih stvari je i svjesnost osobe koja umire pri vremenu njegove smrti. On postaje svjestan…

Ljubav prema nepoznatošću

Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti) spominje: Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao…

Kći se udaje radi vjere i morala prosca

Neki staratelji ne dozvoljavaju svojim kćerima udaju za one koji su ih dostojni. Pa kakav je propis toga i kako da se one ponašaju (u takvoj situaciji)? Ovo pitanje je…

Kakvo je mišljenje o sebi imao selef

Helef ibn Temim je rekao: ”Čuo sam Sufjana Es-Sevrija u Meki kako govori ljudima okupljenim oko sebe:”Izgubljen je umet kada je uzeo nekog poput mene kao primjernog/uzora” A kada bi…

Vjernik se žali Allahu na samog sebe

Ovo je 6 dio od ukupno 12 u serijalu Zahvalnost Allahu je put promjene stanja u bolje SadržajRekao je Ibnu-l-Kajjim : „Neznalica se žali na Allaha ljudima, i to je…