Category Ahlak 125 articles to read

Peto: otežavanje i kompliciranje

Postoje ljudi koji traže svaku poteškoću da bi je pokazali ljudima islamom, bez uzimanja u obzir lahkoće islama i činjenice da islam otklanja teškoću od ljudi. Ovo je suprotno od…

Četvrto: Kontradiktornost riječi i djela

Koliko li je velik prezir ljudi prema pozivaču kojem djela oponiraju riječima i koliko li je veliko bježanje od njega. Ali, kolika je tek velika odvratnost Allahova prema ovoj niskoj…

Allahu moj, utječem Ti se od grijeha i duga

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Vjerovjesnik je spojio između grijeha i duga, jer grijeh doista iziskuje propast na ahiretu, a dug iziskuje propast na dunjaluku.

El-Džihad

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Allah Uzvišeni: Uzvišeni je spojio uputu sa džihadom, stoga su najpotpuniji ljudi u uputi oni koji su najvećeg džihada. Najobavezniji džihad je onaj protiv duše, zatim…

Stvari koje rastjeruju

Nema sumnje da je loše ponašanje uopšteno od stvari koji najviše prouzrokuju udaljavanje od pozivača u dobro, kada se okarakteriše sa nečim od toga. Navest ćemo neke stvari koje razgone…

Deseto sredstvo: Blagost

Prenosi se od Aiše da je rekla: Rekao je Allahov poslanik : „Allah je blag, voli blagost u svakoj stvari.“ Doista je blagost odabrana nad ostalim osobinama. Od toga je…

Grijesi i neuspjeh

Više utiče na nas, i više nas mijenja ono što mi uradimo nego ono što nama urade. Svejedno kroz šta prođeš, ostaješ ili možeš ostati ista osoba koja si bio…