Svi članci kategorisani pod: Historija

Upropastili su svoje znanje

Ibn El-Dževzi u svojoj knjizi ”صيد الخاطر” kaže: ”Upoznao sam mnoge učenjaka čije je stanje i količina znanja bila veoma različita. Našao sam da je najkorisniji od njih bio onaj koji je radio po svom znanju makar drugi bili i učeniji od njega. Vidio sam ljude od učenih koji su pamtili hadise i znali predaje ali bi dozvoljavali trač pod plaštom džerhu-ta'adila (kritika na prenosioca predaje) a znali su da i naplaćuju prenošenje znanja hadisa. Također žurili bi da odgovore na postavljena pitanja makar ih to dovodilo da pogriješe bojeći se da ne izgube status u očima ljudi. Upoznao sam AbdulVehaba El-Enmatija (عبد الوهاب الأنماطي) a on je bio na onome na čemu su bili selefi. Na njegovim okupljanjima se nije čuo trač i nikada nije tražio platu za saslušavanje i prenošenje hadisa. Ako bi mu pročitao neku predaju koja omekšava srca on bi žestoko plakao. To mi je uticala na srce i izgrađivalo ga još više a bio sam veoma mlad u to vrijeme. Bio je poput učenjaka čije opise čitamo iz starih tekstova …

Udaljeni iz fokusa historije

Autor: Ahmed Musa Džibril. Između onih koji su bili udaljeni je i pravedni učenjak šejh imam Abdullah ibn Hassan ibn Kaud koji je bio na istim pozicijama kao i mnogi drugi koji su dosegli visoke položaje i čija imena dnevno prelaze preko naših jezika, ali ipak nam i nije toliko poznat. Ono što trebamo imati na umu je da biti šejh-učenjak ne predstavlja takmičenje u popularnosti ili ljepoti nego da je to odgovornost pred Allahom Uzvišenim. Postoji razlog zašto u nekim zemljama neki ljudi postanu popularni dok drugi koji su mnogo učeniji budu uklonjeni iz historijskog fokusa. Neki od tih učenih su svjesni da ih koriste, dok su drugi iskreni ali ne primjete kako ih drugi iskorištavaju. Mnogi se koriste da bi se održala stabilnost ljudi na vlasti jer većina ljudi ima povjerenje u vjerske autoritete. Neke vlade troše milione da bi promovisale određene učenjake, i daju im mnogo više na raspolaganje sve dok služe kao izvor pokornosti prema tim vladama. Za učenjaka, slavu je veoma lahko steći, nudi olakšice i širi najpopularnija mišljenja u …

Najdraži Poslaniku je musliman lijepog ahlaka

This entry is part 22 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Hadisi o ahlaku Rekao je Allahov Poslanik: “Zaista su najbolji od vas oni koji su najljepšeg ahlaka.” “Zaista su najdraži meni među vama oni koji su najljepšeg morala.” “Najpotpuniji vjernici u imanu su oni najljepšeg ahlaka, i najbolji od vas su oni najbolji prema svojim ženama u ahlaku.” “Zaista svaka vjera ima svoj ahlak, i zaista je ahlak islama stid.” “Zaista vjernik dostiže lijepim ahlakom stepen postača i kljanjača.” “Zaista su od najpotpunijih vjernika u imanu oni koji su najljepšeg morala i najmilostivoji prema svojim ženama.” “Nema ništa teže na vagi vjernika na Sudnjem danu od lijepog ponašanja, i zaista Allah mrzi bestidnog razvratnika” “Zaista su meni najdraži među vama, i meni najbliži od vas po mjestu na Sudnjem danu oni što su najljepšeg ahlaka. I zaista su meni najmrži, i najdalji od mene na Sudnjem dani oni od vas koji mnogo pričaju izvještačeno, u govoru iznalaze usiljenu i nadutu rječitost uznoseći se svojim izgovorom, te mutefejhikun. Rekoše : …

Nikada se nije svetio radi sebe

This entry is part 21 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Ahlak Allahovog Poslanika – DRUGI DIO Od ‘Aiše se prenosi da je rekla: „Allahov Poslanik nikada nije udario nešto svojom rukom, ni ženu niti slugu, osim kada bi se borio na Allahovom putu. Nikada njemu nije učinjeno neko zlo a da bi se osvetio toj osobi, osim kada bi se povrijedile Allahove svetnije pa bi se svetio zbog Allaha. Uobičavao bi kada mu dođe pitalac, ili neko ko ima određenu potrebu, da kaže: Zauzimajte se, bićete nagrađeni, a Allah dosuđuje na jeziku Svoga poslanika šta hoće.'“ Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Allahov Poslanik je bio najljepšeg ahlaka među ljudima. Jednog dana me poslao po nekoj potrebi, pa rekoh: ‘Allaha mi, ne idem’, a u duši mi da odem jer mi to naređuje Allahov Vjerovjesnik. Pa sam izašao, te prođoh pokraj neke djece koja su se igrala na pijaci – kad ono Allahov Poslanik nad mojim potiljkom iza mene, ja pogledah u njega a on se …

Allahov Poslanik je bio optimističan a ne zlosutan

This entry is part 20 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Ahlak Allahovog Poslanika Allah kaže: I kaže: „Njegov ahlak je bio Kur'an.“ „Njemu najmrža osobina bila je laž.“ „Allahov Poslanik nije bio razvratan niti bestidan. Govorio je : ‘Zaista su od najboljih među vama oni najljepšeg ahlaka.'“ Prenosi se od Enesa da je rekao: „Allahov Poslanik nije bio razvratan, nije mnogo proklinjao niti ružno oslovljavao. Imao je naviku da prilikom korenja kaže: ‘Šta mu je, desnica mu se oprašila – u drugom rivajetu – čelo mu se oprašilo.'“ „Allahov Poslanik je bio najljepši od ljudi u licu, i najljepšeg morala među njima.“ Prenosi Ebu Hurejre: „Neko je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, dovi protiv mušrika!’ Pa je on odgovorio: ‘Nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao milost.'“ „Bio je optimističan, nije slutio zlo, i divilo ga je lijepo ime.“ Prenosi se od ‘Amra ibnu-l-‘Asa koji kaže: „Allahov Poslanik bio se okrenuo svojim licem kada bi meni govorio, toliko da bih pomislio da sam najbolje stvorenje.“ ‘Amr ibnu-l-‘As reče: ‘O …

Manje poznate činjenice o Bilalu ibn Rebahu

Najpoznatiji tamnoputi ashab Allahovog Poslanika . Poznat je po tome što je pretrpio žestoka mučenja u Mekki zatim kao prvi muezin i po učešću u velikim bitkama poput Bedra, Uhuda i Hendeka. Neke od manje poznatih stvari o Bilalu: Rođen je u Hidžazu, a ne u Abesiniji. Njegov otac Rebbah je bio zarobljeni rob arapskog porijekla iako je često spomenut kao Bilal El-Habeši (Bilal Abesinac). Njegova majka Hammama je bila porijeklom iz Abesinije. Poslanik ga je nazvao prvakom mujezina Bio je čuvar bejtul mala. Djelio je državni imetak siromašnima, siročadi, udovicama i putnicima. Poslanik  mu je ugovorio brak sa arapkinjom iz plemena Bukhajr  Na dan osvajanja Meke, ušao je zajedno sa Poslanikom  u Kabu i pomogao mu da je očisti od lažnih božanstava (kipova/kumira). Bio je jedini ashab kojem je pripala čast da prouči ezan sa Kabe, po naredbi Allahovog Poslanika . Allahov Poslanik  je rekao: “Najbolji od tamnoputih ljudi su trojica: Bilal, Lukman i Mihja” a u slabijoj predaji se navodi: “Najbolji od tamnoputih ljudi su četvorica: Lukman, Nedžašija, Bilal i Mihja.” Nije učio ezan u vremenu kada je …

Svakom vjerovjesniku se pokaže njegovo mjesto u Džennetu prije njegove smrti

This entry is part 19 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Smrt Allahovog Poslanika   Rekao je Allah Uzvišeni:   Rekao je Allahov Poslanik: „Zaista Allah kada hoće milost nekom ummetu među Svojim robovima usmrti njegovog vjerovjesnika prije nego li taj ummet, a njihovog vjerovjesnika učini njima putokazom i primjerom  za savremenike. A kada želi propast nekom ummetu kazni ga dok je njihov vjerovjesnik živ, pa ih uništi dok njihov vjerovjesnik to gleda, i radosnim mu učini njegove oči njihovim uništenjem onako kako su ga u laž ugonili i nepokorni mu bili.“   I rekao je: „ ‘Allah je dao Svome robu da odabere između dunjaluka i onoga što je u Allaha, pa je taj rob izabrao ono što je u Allaha.’ Tada zaplaka Ebu Bekr.“    Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Zadnji  pogled kojim sam vidio Allahovog Poslanika bio je kada je u ponedjeljak podigao zavjesu, pa sam gledao u njegovo lice koje, kao da je list Mushafa, a ljudi bijaše iza Ebu Bekra, …

Šejtan se ne može prikazati u liku Allahovog Poslanika

This entry is part 18 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Sanjanje Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu   Rekao je Allahov Poslanik: „Ko me vidi u snu sigurno je mene vidio, zaista se šejtan ne prikazuje u mom liku.“ Takođe je rekao: „Ko me vidi zaista je vidio istinu, jer doista se šejtan ne može odjenuti u mene.“ I rekao je: „Ko me vidi u snu vidjeće me u javi. Šejtan se ne prikazuje preko mene.“ Koristi iz hadisa su sljedeće: Da je viđenje Poslanika (u snu) moguće, i to na način kako su navedene njegove osobine od dužine, boje, izgleda, brade i ostalog; Spomenuo je El-Menavi u tefsiru ovih hadisa da je istinit san kada se vidi Poslanik u njegovom liku kako je to prenešeno u vjerodostojnim predajama, a ako ga vidi u drugačijem izgledu, kao da je visok, ili nizak, ili jako smeđe boje – onda dotični nije vidio (u snu) njega ; El-Menavi je spomenuo i značenje Poslanikovih riječi u hadisu ‘…vidjeće me u javi’ – da je to poseban …

Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana

This entry is part 7 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Šiiti vide preobraćanje sunijja u kršćanstvo lakšim od njihovog ostanka na sunnetu. Autor: ‘Imad  ‘Alijj  ‘Abdussemi’  Husejn   Šiitsko izdajstvo je doseglo svoj vrhunac. Ova propagnda se trudi u suprotstavljanju ehli-s-sunnetu i time da jedan od iranskih vladara poziva kršćanske misionare i sklapa sa njima ugovor o pokrštavanju muslimana sunija među Kurdima. Rekla je doktor Emal Es-Subki u svojoj knjizi ‘Politička historija Irana’ :  „Od  stvari koje su zbilja zbunjujuće u američkoj misionarskoj politici jeste da je u britanskom gradu Edinburgu 1910 god. postignuta saglasnost vlada u Iranu, Iraku i Turskoj koje su ugovorom jasno precizirale da Evangelistička luterijanska crkva ima pravo da sprovodi preobraćanje u kršćanstvo među muslimanskim narodom Kurda u tri spomenuta muslimanska područja. Iranska vlada je obnovila ovaj ugovor 1928.god u vrijeme vladavine Rida Šah Pehlavija, pri čemu su ciljevi iranskog šaha bili sljedeći:   Da se riješi velike populacije Kurda koje su tokom više stotina godina nastanjivale područja oko granice Azerbejdžana i Irana, a …

U kojim prilikama bi zaplakao Allahov Poslanik

This entry is part 17 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Kada je Poslanik plakao Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Prvi hadis: „Poslanik bijaše sjedio sa Abdullahom ibn Mes'udom, te reče: ‘Uči mi (Kur'an)’ Ibn Mes'ud odgovori: ‘Zar da tebi učim a tebi je objavljen?’ Poslanik reče: ‘Volim da slušam Kur'an od drugoga’. Potom Abdullah ibn Mes'ud otpoče učiti suru En-Nisa sve dok ne stiže do ovog ajeta: Tada Poslanik reče: ‘Dosta je sada.’ Ibn Mes'ud se okrenu ka Poslaniku – kad ono njegove oči orosile suzama. Koristi koje se uzimaju iz hadisa: Da skrušenost prilikom slušanja Kur'ana biva plakanjem a ne vriskom; Riječi Poslanika učaču su ‘dosta je sada’, a nije rekao sadekallahu-l-‘azim – Istinu je rekao Uzvišeni Allah; Allahov Poslanik je volio slušati učenje Kur'ana od drugoga.   Drugi hadis: „Ashabi ulaze sa Allahovim Poslanikom kod njegovog sina Ibrahima koji bijaše kod svoje dojilje. On ga uze, poljubi i pomirisa. Zatim uđoše ashabi kod njega nakon toga i nađoše Ibrahima da ispušta zadnji dah (tj.umire). I zasuziše oči Allahovog Poslanika, pa mu Abdurrahman …