Category Ekonomija 20 articles to read

Pet načina kako povećati opskrbu

1. Učestalo činjenje istigfara (traženje oprosta) 2. Strah od Allaha (takva) 3. oslanjanje na Allaha Prenosi se od Omera ibn El-Hataba da je Allahov Poslanik  rekao: ‏ ‏ لَوْ أَنَّكُمْ…

Da li strane investicije mogu biti opasne?

Da li strane investicije s ekonomskog aspekta mogu biti opasne? Kao vid ulaganja, strane direktne investicije se razilkuju od ostalih, jer one predstavljaju samo one investicije gdje investitor ulaže u…

Postoji li suodlučivanje u kapitalizmu

“Mnogi ljudi rado se i dobrovoljno odriču prava na samoodređenje ako za to dobiju pravo na suodlučivanje u nekoj skupini. Mnogi ljudi razmjenjuju nedjeljivo pravo na plodove svoga vlastitog rada…

Ekonomski aspekt izbjegličke krize

Evropski san o globalizaciji se ogleda kroz unifikaciju tržišta u slobodi kretanja roba i usluga. To svakako da ne podrazumijeva i slobodu kretanja ljudi, ali to je stvar sa kojom…

Zašto se odlaže ulazak Turske u EU?

Turska je jedna od najrazvijenijih zemalja danas, sa jednom od najrazvijenijih i najbrže rastućih ekonomija svijeta. Nekada  je Turska,  kao  mnoge zemlje danas,  ovisila od kredita  MMF – a, ali…

Uticaj konzumerizma na ekonomiju

Sjedinjene Američke Države su razvile i primijenile sljedeće ekonomsko ponašanje: premalo štedjeti (undersaving) i trošiti previše (overspending)

Kamatarenje kao zanat (drugi dio)

Kamate koje banke obračunavaju na kredite koje izdaju ili na depozite koje primaju od pravnih ili fizičkih lica se u osnovi formiraju na finansijskim tržištima. Prilikom formiranja kamatnih stopa na…