Category Aktuelno 99 articles to read

Širenje neprovjerenih predaja

Napredak moderne tehnologije je za neke pojedince i skupine  obezbjedio neuporedivu platformu  za proizvodnju i širenje lažnih informacija i priča o islamu. Ovakvo ponašanje se može pronaći kako kod ljudi…

Iskvareni učenjaci: prepreke na putu islama

Kroz historiju islama pri vremenu iskušenja i poteškoća istinski predvodnici izlaze na vidjelo da bi se borili za ono što  predstavlja islam,  dok se sa suprotne strane druge javne ličnosti i…

Stav islama o homoseksualizmu

Homoseksualizam i lezbejstvo se danas na zapadu smatraju ”alternativnim načinima života”, ”prirodnim”,  i dok su nekad u međunarodnim krugovima psihologa smatrali ovu pojavu psihološkom bolešću danas su je uklonili sa…

Zapadno poimanje vehabizma

dr. Dža'fer Šejh Idris Ako mislite da je vehabizam o kojem govore zapadni političari i pisci ograničen na ono u što je pozivao šejh Muhammed ibn Abdulvehhab, u svojim knjigama,…

Nekba – Osnivanje Izraela

Jedan od najvažnijih događaja iz bliske islamske historije je bez sumnje arapsko-izraelski sukob. Ovaj sukob je višeslojan, kompleksan i jedan od najproblematičnijih pitanja za današnje međunarodne odnose. Jedan dio ovog…

Civilne žrtve i priča o terorizmu

Djevojčica od 8 godina je pogođena u vrat i ostavljena da iskrvari na ulici. Blizu nje trudnica zajedno sa nerođenim djetetom umire nakon što je upucana u stomak. Samo tri…

Udaljeni iz fokusa historije

Autor: Ahmed Musa Džibril. Između onih koji su bili udaljeni je i pravedni učenjak šejh imam Abdullah ibn Hassan ibn Kaud koji je bio na istim pozicijama kao i mnogi…

Download: Šubhe simpatizera IDIŠA/ISILA

Šubhe simpatizera IDIŠ-a/ISIL-a Nakon objavljivanja kompletne knjige na našoj stranici u dijelovima, odlučili smo da učinimo ovu knjigu dostupnom i u PDF formatu. Klikom na gornji link možete preuzeti kompletnu…

Vukovi nasrću na onoga ko pseta nema

Pripovjeda se da je Omer ibni Ebi Rebi’ah[ref]Arapski pjesnik iz vremena Emevijskog hilafeta, poznat po gazelu o ženama i njihovoj ljepoti. [/ref] dok je tavafio (oko Ka'be)ugledao neku ženu pa…