Budite međusobno ponizni

  • Facebook
Ovo je 26 dio od ukupno 41 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Navigacija serijalom<< Oprost prilikom raspravePrimjeri Poslanikove poniznosti >>
Share on Facebook0

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Hadisi o poniznosti

Rekao je Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem: “Zaista mi je Allah objavio: budite medjusobno ponizni, dotle da se niko ne diči nad drugim, niti da neko čini nasilje nad drugim.” 1

Rekao jesallallahu 'alejhi ve sellem: “Neće sadaka umanjiti od imetka, Allah neće nekom robu zbog oprosta povećati ništa do ponos, i neće se niko poniziti radi Allaha osim da će ga Allah uzdići.” 2

Rekao jesallallahu 'alejhi ve sellem: “Kada bi bio pozvan na cjevanicu ili lakat – odazvao bi se, a kada bi mi bio poklonjen lakat ili cjevanica – primio bi.” 3

Prenosi se od Enesaradijellahu 'anhu da je rekao: “Kamila Allahovog Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem je bila takva da se ne mogaše preteći, ili gotovo da se ne mogaše preteći. Potom dođe neki beduin na svojoj jahaćoj devi i preteče je. To teško podnesoše muslimani, toliko da je to uočio Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem, te reče:
‘Allahovo je pravo da se ništa ne uzdigne na dunjaluku osim da to Allah spusti.'” 4

Navigacija serijalom<< Oprost prilikom raspravePrimjeri Poslanikove poniznosti >>
Share on Facebook0