Blagost Allahovog Poslanika

  • Facebook
Ovo je 36 dio od ukupno 41 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Navigacija serijalom<< Strpljivost Allahovog PoslanikaO blagosti >>
Share on Facebook5

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

**Blagost Allahovog Poslanika**

Allah Uzvišeni je rekao:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨

128 Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

At-Tawbah, 128

Prvi hadis:
Prenosi se od Enesaradijellahu 'anhu da je rekao: „Dok smo bili u mesdžidu sa Allahovim Poslanikomsallallahu 'alejhi ve sellem, iznenada dođe neki beduin i poče da mokri u mesdžidu. Ashabi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellempovikaše: ‘Uh, uh!’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Nemojte ga prekidati, ostavite ga’, pa su ga pustili dok nije završio. Potom ga Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellempozva i reče mu: ‘U ovim džamijama nije ispravno mokriti, niti unositi prljavštinu, već one služe samo za spominjanje Allaha, namaz i učenje Kur’ana.’
Onda se Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem obrati ashabima: ‘Zaista sam poslan da olakšam, a nisam poslan da otežavam. Prolijte na mokraću kofu vode!’ Ovaj beduin tada reče: ‘Allahu, smiluj se meni i Muhammedu, i ne ukaži milost nikome više poslije nas.’ Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem na to reče: ‘Stijesnio si ono što je prostrano.'“ 1

Drugi hadis:
Prenosi se od Mu'avije ibnu-l-Hakemaradijellahu 'anhu da je kazivao: „Dok sam klanjao sa Allahovim Poslanikomsallallahu 'alejhi ve sellem, neki čovjek među klanjačima je kihnuo, pa sam rekao: ‘jerhamukellahu – Allah ti se smilovao.’ Klanjači su pogledali u mene s prijekorom. Tada rekoh: ‘Teško mojoj majci. Šta vam je pa tako gledate u mene!?’ Klanjači počeše da udaraju svojim rukama po stegnima da ga ušute, pa on i zašuti dok se namaz ne okonča, nakon što je ih vidio da ga ušutkuju.
Mu'avijaradijellahu 'anhu zatim pohvali Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem kazavši: ‘I oca i majku bih dao za njega, nisam vidio ni prije ni poslije njega učitelja koji ljepše podučava. Tako mi Allaha, nije me ljutito pogledao, niti me udario, niti me opsovao.’
Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem je (tada) rekao: „Uistinu nije ispravno u ovome namazu ništa od govora ljudi. Dosita je namaz hvaljenje i veličanje Allaha, te učenje Kur'ana.“
Mu'avijaradijellahu 'anhu reče: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam doskora bio u džahilijetu, pa nam je Allah dostavio islam – zaista među nama ima ljudi koji odlaze vračarima.’
Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Ne idi njima’
Mua'vijaradijellahu 'anhu reče: ‘I među nama ima ljudi koji su sujevjerni.’
Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘To je nešto što ljudi osjete u svojim prsima, pa ih ne odvrati (od cilja). 2 ‘“ 3

Treći hadis:
Prenosi se od ‘Aišeradijellahu 'anha da je rekla: “Ušla je grupa Jevreja kod Vjerovjesnika sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa su rekli: ‘Neka je propast (es-sam) na tebe.’ Poslanik odgovori: ‘I na vas.’ Rekla sam: ‘Naprotiv, neka je na vas propast i prokletstvo!’ Pa reče Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Polahko, o Aiša, budi blaga, i daleko od žestine i bezobrazluka!’ Rekoh: ‘Zar nisi čuo šta su (Jevreji) rekli?’ Reče: ‘Zar nisi ti čula šta sam ja rekao? Odvratio sam im, pa će se od mene uslišati, a njihovo neće u pogledu mene biti uslišano.“ 4
U rivajetu kod imama Muslimarahimehullah stoji:
„Ne budi bezobrazna, doista Allah ne voli razvrat i bezobrazluk.’“

Navigacija serijalom<< Strpljivost Allahovog PoslanikaO blagosti >>
Share on Facebook5