Articles published by redakcija

Hadis da je kravlje meso bolest

Ovo je 4 dio od ukupno 4 u serijalu Odabrane fetve šejha 'Ulvana SadržajPitanje Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest? Odgovor Ova predaja…

Propis klanjanja dženaze u odsustvu

Ovo je 2 dio od ukupno 4 u serijalu Odabrane fetve šejha 'Ulvana SadržajPitanje Koji je propis klanjanja dženaze mejjitu koji je odsutan (dženaza u odsustvu)? Odgovor: Poznato je razilaženje…

Allahovo pravo prema ljudima

Rekao je Uzvišeni:   Ibn Kesir kaže: “Uzvišeni Allah naređuje da se čini ibadet samo Njemu Jedinom, Onome koji nema sudruga, pa doista je On: El-Halik  – Stvoritelj, El-Razik – Opskrbitelj,…

Namaz nakon izlaska sunca

Ovo je 1 dio od ukupno 4 u serijalu Odabrane fetve šejha 'Ulvana SadržajPitanje: Koje je ispravno mišljenje po pitanju hadisa koji je došao u vezi namaza nakon izlaska sunca?…

Efekat visine

Jedno specifično znanje, koje je izloženo u Kur'anu stoljećima prije njegovog naučnog otkrića, vezano je za sastav atomosfere. Sada je poznato da, što se više penjemo prema nebu, nailazimo na…

Prihvatanje istine u primjeru selefa

Ovo je 5 dio od ukupno 5 u serijalu Prepreke na putu istine SadržajSelefi i prihvatanje istine Nema sumnje da su naši ispravni prethodnici bili od onih koji su najviše…

Istina nije monopol nijednog čovjeka

Ovo je 3 dio od ukupno 5 u serijalu Prepreke na putu istine SadržajSvjedoci smo da je danas stanje muslimana općenito, a islamskih džemata posebno, takvo da teško prihvataju istinu…

Povjerenje

Allah je opisao sve poslanike svojstvom da su oni povjerljivi, i svaki je poslanik kao dokaz svoje misije imao i ovu osobinu – povjerljivost. Kur'an kazuje da je svaki vjerovjesnik…