Članci koje je objavio redakcija

Načini spoznaje Allaha

Kur’an je Allahov govor i u njemu se Uzvišeni otkriva Svojim robovima. Ponekad u ogrtaču dominantnosti, veličine i veličanstva, od čega se glave robova povijaju ka zemlji, duše ponizno priklanjaju,…

Download: Šubhe simpatizera IDIŠA/ISILA

Šubhe simpatizera IDIŠ-a/ISIL-a Nakon objavljivanja kompletne knjige na našoj stranici u dijelovima, odlučili smo da učinimo ovu knjigu dostupnom i u PDF formatu. Klikom na gornji link možete preuzeti kompletnu…

Hadis da je kravlje meso bolest

Pitanje Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest? Odgovor Ova predaja je došla putem munker lanaca prenosilaca kod Taberanija u djelu “El-Mu’džemul-kebir” i Hakima…

Propis klanjanja dženaze u odsustvu

Pitanje Koji je propis klanjanja dženaze mejjitu koji je odsutan (dženaza u odsustvu)? Odgovor: Poznato je razilaženje po ovome pitanju, vjerodostojnim putem se prenosi je da je Poslanik klanjao dženazu…

Namaz nakon izlaska sunca

Pitanje: Koje je ispravno mišljenje po pitanju hadisa koji je došao u vezi namaza nakon izlaska sunca? Odgovor: Ovaj hadis se od Poslanika prenosi putem Enesa ibn Malika, Ebu Umame,…

Efekat visine

Jedno specifično znanje, koje je izloženo u Kur’anu stoljećima prije njegovog naučnog otkrića, vezano je za sastav atomosfere. Sada je poznato da, što se više penjemo prema nebu, nailazimo na…

Prihvatanje istine u primjeru selefa

Selefi i prihvatanje istine Nema sumnje da su naši ispravni prethodnici bili od onih koji su najviše žudili ka spoznaji istine, trošili i udjeljivali najdraže i najvrijednije samo kako bi…

Prihvatanje istine kroz šerijatske dokaze

Ovdje ćemo spomenuti šerijatske dokaze, te neke govore ashaba, tabiina i ostalih od selefa, koji ukazuju da se istina mora prihvatiti bezuslovno, i da čovjek ne smije postavljati između sebe…