Članci koje je objavio redakcija

Propis rada u oblasti turizma

Koji je propis rada u firmi koja nudi turističke usluge, ili propis rada u avio ili pomorskim kompanijama na rezervacijama karti? Koji je propis rada kao turistički vodič? Samo napomena…

U sehuru je bereket

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Poslanik rekao: „Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).“ Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru. Neki od propisa…

Propis nazivanja selama mlađoj ženi

Kaže šejh Abdullah El- Fevzan : “Mlađa žena se ne selami od strane muškaraca. Ovo kaže većina učenjaka. Došlo je u Muveti (od imama Malika ): Upitan je Malik da…

O vrstama širka

Peto pitanje Šta mislite o podjeli širka na tri vrste: veliki, mali i skriveni? Odgovor Ovu podjelu zastupa jedan dio učenjaka, ali ona je upitna; ispravno je da se širk…

Zloupotreba mobitela

Napisao: Muhammed b. Ibrahiim el-Hamed Zaista telefon, sa svim njegovim funkcijama, igra važnu ulogu, pruža nam velike usluge, uskraćuje nam mnogo truda, bilo da se radi o vremenu, imetku, odlascima, dolascima…