Articles published by Muris M.

Istanbul – Kunstantinijjeh: grad sa puno imena

Izgradnja Istanbula započela je davne  324. godine za vrijeme rimskog cara Konstantina na mjestu ranije prisutne grčke kolonije Bizantion. U historiografiji postoji mnogo mišljenja o tome odakle riječ Bizantion  vodi…

2. Čija je Bosna ?

Nacionalne države (države koje okupljaju svoje stanovnike pod jednom etiketom, etiketom nacije) počinju se javljati na sceni sa pojavom Napoleona, prvobitno u zapadnoj Evropi, potom se ovaj fenomen postepeno prenosi…

Čija je Bosna?

Članak nema za cilj negiranje da je danas BiH država tri konstitutivna naroda, nego ima za cilj objašnjavanje historijske pozadine gdje se navodi da sz Bošnjaci zasebna etnička skupina.

Uspostava osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini

Bosna kao srednjovjekovna kršćanska država prestala je da postoji, međutim zadržati će svoju posebnost i cjelovitost pod osmanskom upravom, pa čak doživjeti i proširenje. Neposredno po osvajanju Bosne, osnovan je…

Vladari srednjovjekovne Bosne

Najstariji historijski izvor koji govori o srednjovjekovnoj Bosni je djelo bizantskog cara Konstantina Porfirogenita, De Administrando imperio, koje je napisano sredinom desetog stoljeća. Porfirogenit u navedenom djelu govori o Bosni…

Predislamsko vjerovanje naroda u BiH

O religiji stanovništva koje je živjelo na prostoru Bosne i Hercegovine prije dolaska islama vrlo malo se zna, radi nedostatka pisanih izvora, te radi kontradiktornosti već postojećih, koji bi rasvijetlili…