Članci koje je objavio Mirza Nurković

Pokaj se od odlaganja pokajanja

Šejhul-Islam Ibn Kajim El-Dževzi je rekao: ”Spomenut ćemo neke stvari vezane za pokajanje (tevbu) koje su veoma bitne i ne pristoji nikome da ih ignoriše. Od njih je da je…

Saudijsko proljeće, napokon?

Rijad, Saudijska Arabija. Nisam nikada mislio da ću živjeti dovoljno dugo da napišem ovu rečenicu: Najbitnija reforma koja se trenutno odvija na Srednjem istoku je u Saudijskoj Arabiji. Da, dobro…

Civilizovana porodica

Ako je porodica osnova društva a osnova porodice podjela zaduženja između muža i žene a odgoj djece najbitnija funkcija porodice, onda je takvo društvo zaista civilizovano. U islamskom načinu života…

Ljepota odupiranja zavođenju

Prenosi se da je Ebu Bekr El-Miski jednom prilikom upitan: ”Uvijek od tebe osjetimo lijep miris kako odiše od tebe, zašto i kako je to tako?” Pa je on odgovorio:…

Oslobađajuće ”ne znam”

Ako si musliman koji vidno praktikuje svoju vjeru i ističeš se među ostalim radi svoje brade ili hidžaba onda znaš kako je kada ti neko od muslimana ili nemuslimana priđe…

Širenje neprovjerenih predaja

Napredak moderne tehnologije je za neke pojedince i skupine  obezbjedio neuporedivu platformu  za proizvodnju i širenje lažnih informacija i priča o islamu. Ovakvo ponašanje se može pronaći kako kod ljudi…