Articles published by Mirza Nurković

Autorska prava u islamu

Pitanje: Eselamu Alejkum Slušao sam jedan od tvojih odgovora na pitanje o autorskim pravima u islamu. Ono što me sada zanima je sljedeće: Postoje neka islamska predavanja koja imaju svoju…

Sedamnaest stavki o tumačenju snova

Ibn Kutejbe Ed-Dinavari spominje u svojoj knjizi o tumačenju snova: ‘’Ne postoji niti jedna od nauka kojom se ljudi bave da je više nejasna, delikatna, plemenita, teška i problematična za…

Voli da budeš nepoznat

Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti) spominje: Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao…

Stav islama o homoseksualizmu

Homoseksualizam i lezbejstvo se danas na zapadu smatraju ”alternativnim načinima života”, ”prirodnim”,  i dok su nekad u međunarodnim krugovima psihologa smatrali ovu pojavu psihološkom bolešću danas su je uklonili sa…

Slijepo slijeđenje daija i učenjaka

Pitanje: Kakvo je pravilo ukoliko pojedinac voli nekog učenjaka ili daiju pa kaže: ”Veoma ga volim i ne želim da slušam nekoga ko se negativno osvrće na njegova mišljenja. Radije…

Vrijeme jacije namaza

Odgovor: Zahvala neka je Allahu. Jacija namaz se treba klanjati prije polovine noći i nije je dozvoljeno odgađati nakon polovine noći jer je Allahov Poslanik rekao: ”وَقْتُ العِشاء إلى نصف…