Članci koje je objavio Mirza Nurković

Pokaj se od odlaganja pokajanja

Šejhul-Islam Ibn Kajim El-Dževzi je rekao: ”Spomenut ćemo neke stvari vezane za pokajanje (tevbu) koje su veoma bitne i ne pristoji nikome da ih ignoriše. Od njih je da je…

Sedamnaest stavki o tumačenju snova

Ibn Kutejbe Ed-Dinavari spominje u svojoj knjizi o tumačenju snova: ‘’Ne postoji niti jedna od nauka kojom se ljudi bave da je više nejasna, delikatna, plemenita, teška i problematična za…

Saudijsko proljeće, napokon?

Rijad, Saudijska Arabija. Nisam nikada mislio da ću živjeti dovoljno dugo da napišem ovu rečenicu: Najbitnija reforma koja se trenutno odvija na Srednjem istoku je u Saudijskoj Arabiji. Da, dobro…

Civilizovana porodica

Ako je porodica osnova društva a osnova porodice podjela zaduženja između muža i žene a odgoj djece najbitnija funkcija porodice, onda je takvo društvo zaista civilizovano. U islamskom načinu života…

Ljepota odupiranja zavođenju

Prenosi se da je Ebu Bekr El-Miski jednom prilikom upitan: ”Uvijek od tebe osjetimo lijep miris kako odiše od tebe, zašto i kako je to tako?” Pa je on odgovorio:…