Articles published by Arapčić Mirza

Milost Allahovog Poslanika prema životinjama

Ovo je 32 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajPrenosi se od Suhejl ibn El-Hanzalijjeh „da je Allahov Poslanik prošao pored neke deve čija se leđa bijahu…

El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid

Ovo je 21 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajRekao je El-Kurtubi : Deseta mesela Prenosi imam Muslim od Ebu Humejda, ili od Ebu Usejda da…

Uputa povlači uputu a zabluda zabludu

Ovo je 10 dio od ukupno 12 u serijalu Zahvalnost Allahu je put promjene stanja u bolje SadržajRekao je Ibnu-l-Kajjim : Uputa povlači uputu a zabluda zabludu U Kur'anu se…

Samilost Allahovog Poslanika

Ovo je 31 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajSamilost Allahovog Poslanika Kaže Uzvišeni: Rekao je Allahov Poslanik : „Poslan sam sa milošću.“ I rekao je: „Zaista…

Kako postiti poslije ramazana?

Prenosi se od Ebu Hurejre , da je rekao: „Preporucio mi je moj prijatelj troje: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza, i da klanjati vitr-namaz prije nego legnem…

Zabranjeno je postiti dan bajrama

Prenosi se od Ebu Ubejda, oslobođenog roba Ibnu Ezhera, a zvao se Sa'd ibn ‘Ubejd, da je rekao: „Prisustvovao sam Bajramu uz Omera ibnu-l-Hattaba pa on reče: „Allahov Poslanik zabranio…

Uzroci primanja dove

Uzvišeni Allah kaže: Stvari na koje moraš obavezno paziti u svojoj dovi: 1. Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem. Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.U…