Articles published by Arapčić Mirza

Najvrijedniji واو الجماعة u Kur'anu

Najvrijednije واوالجماعة u Kur'anu, tj. el-vav koje označava množinu. Rekao je šejh Eš-Šenkiti u svom tefsiru Advau-l-bejan u vezi riječi Uzvišenog: Uzvišeni je pojasnio da su oni koje je On…

Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije?

Pitanje: Zašto je Ebu Bekr Es-siddik r.a. poveo rat protiv perziske imperije? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu…

El-Džihad

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Allah Uzvišeni: Uzvišeni je spojio uputu sa džihadom, stoga su najpotpuniji ljudi u uputi oni koji su najvećeg džihada. Najobavezniji džihad je onaj protiv duše, zatim…

Iz edeba Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu Iz edeba Allahovog Poslanika „Bijaše , kada dođe pred vrata nekog čovjeka, ne okretao se svojim licem prema vratima, nego svojom desnom ili lijevom stranom, govorivši:…