Articles published by Arapčić Mirza

Kada se opomenu dokazima svoga Gospodara

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Kaže Uzvišeni: Rekao je El-Mukatil: „Kada se opomenu Kur'anom ne ostanu na njega gluhi i da ga ne čuju, niti slijepi pa da ga ne vide, nego…

Blagost Allahovog Poslanika

Ovo je 36 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnu-l-Džemil Zejnu **Blagost Allahovog Poslanika** Allah Uzvišeni je rekao: Prvi hadis: Prenosi se od Enesa da je…

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

Ovo je dio od ukupno 11 u serijalu Govor o munaficima ummeta Sadržaj**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući…

Vrijednost deset dana zul hidždžeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Znaj, brate i sestro da se vrijeme činjenje dobrih djela doteže tokom čitave godine, zbog toga zahvaljujemo Uzvišenom Allahu i Njega veličamo. Gotovo da nema…

Stepen Allahovog Poslanika

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: **Stepen Allahovog Poslanika** Zato što je Poslanik upotpunio ispoljavanje ovisnosti o Allahu, otuda su sva stvorenja u potrebi za njime na dunjaluku i na ahiretu. Što se…

Šta podrazumjeva opis žena da mnogo proklinju?

Pitanje: U hadisu Poslanika stoji da žene „mnogo proklinju“, međutim, danas su i momci i odrasli ljudi postali takvima da puno proklinju! Šta onda znači ovaj hadis? Molimo objašnjenje. Odgovor:…