Članci koje je objavio Arapčić Mirza

Muziciranje

Jezik islamskog vjerozakona je arapski jezik gdje stoji da je osnova riječi العزف zvuk vjetra i eha kojeg pravi vjetar. Poslije su arapi ovu riječ uopšteno koristili za zvuk koji…

Živo srce

Ako bi neko pitao: Ako ovaj uticaj biva kada se upotpuni cijela grupa uslova, pa šta je onda svrha postojanja čestice ‘أو – ili’ u riječima Uzvišenog: ‘أو ألقى السمع …

Žena nije samo strast i tijelo

Pitanje: Moja pitanja su ista ona koja kruže u razmišljanju mnogih žena. Jesmo li mi žene stvorene radi ibadeta Allahu, ili da budemo užitak, slast i strast muškarcima? Da li…

Kako se sluša Kur'an

Rekao je Uzvišeni: Rekao je Ibn Kutejbe : Allahova knjiga se sluša u stanju prisutnog srca i razuma, bez nemara i zaborava, a što je ustvari išaret na smetnju u…

Nekoliko hvalospjeva Allahovom Poslaniku

أغَرُّ، عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّة ِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ، إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليجلهُ، فذو العرشِ محمودٌ،…