Članci koje je objavio Arapčić Mirza

Kako se okoristiti Kur’anom

Veliko pravilo Uvjeti okorištenja Kur’anom Kada želiš da se okoristiš Kur’anom usredotoči svoje srce prilikom njegova učenja i slušanja, prostri svoj sluh i budi prisutan da ti se obraća onaj…

Primjerni trgovci

Rekao je imam El-Kurtubi : Sedamnaesta mesela „Riječi Uzvišenog: ‘ لا تلهيهم – ne zabavlja ih’, tj. ne zaokuplja ih ‘trgovina niti prodaja od spominjanja Allaha.’ Ovdje posebno ističe trgovinu…

Nalazište harama

Rekao je Ibnu-l-Kajjim : „Nije rob uzeo ono što mu je zabranjeno osim sa dvije strane: Prva od njih je njegovo ružno mišljenje o svome Gospodaru; ako bi Mu se…

Hladnoća džehennema

Pitanje: Da li je vjerodostojno prenešena riječ ‘zemherir’ koja se nalazi u ovoj dovi: „Nema boga osim Allaha, kako li je žestoka hladnoća ovoga dana! Allahu, sačuvaj me zemherira džehennema.“…