Članci koje je objavio Arapčić Mirza

Nalazište harama

Rekao je Ibnu-l-Kajjim : „Nije rob uzeo ono što mu je zabranjeno osim sa dvije strane: Prva od njih je njegovo ružno mišljenje o svome Gospodaru; ako bi Mu se…

Hladnoća džehennema

Pitanje: Da li je vjerodostojno prenešena riječ ‘zemherir’ koja se nalazi u ovoj dovi: „Nema boga osim Allaha, kako li je žestoka hladnoća ovoga dana! Allahu, sačuvaj me zemherira džehennema.“…

Vjernik je pronicljiv i saburli

Rekao je Ibnu-l-Kajjim : Osnova srdžbe Rekao je El-Hasan El-Basri : „Kada hoćeš da vidiš pronicljivog koji nema sabura – vidio si ga; kada hoćeš da vidiš strpljivog bez pronicljivosti…