Articles published by Arapčić Mirza

Propis prodaje i kupovine mačaka

Pitanje: Kakav je propis prodaje i kupovine mačaka? Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.…

Da li su predznaci Sudnjeg dana ružne pojave?

Pitanje: Zašto nas je Alahov Poslanik obavijestio o predznacima Sudnjeg dana? Da li činjenica da neki postupak predstavlja predznak Sudnjeg dana podrazumijeva da se ostavi takvo djelo? Odgovor: Šejh Muhammed…

Allah nas je napojio

Ovo je 34 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibnul-l-Džemil Zejnu Nadnaravnosti Allahovog Poslanika Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao: „Mi smo dokaze…

O pravednosti Allahovog Poslanika

Ovo je 33 dio od ukupno 34 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika SadržajMuhammed ibn Džemil Zejnu Rekao je Allah Uzvišeni: I rekao je (u prijevodu): „i naređeno mi je da…

Namaz pri ulasku u mesdžid

Ovo je 22 dio od ukupno 22 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama SadržajJedanaesta mesela Rekao je imam El-Kurtubi: Bilježi imam Muslim od Ebu Katade da je Allahov Poslanik rekao:…