Articles published by Arapčić Mirza

O blagosti

Ovo je 37 dio od ukupno 37 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika Sadržaj**Hadisi o blagosti** Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Rekao je Allahov Poslanik: „Zaista je Allah blag i voli blagost, i…

Postoji li dobro u vremenu smutnje

Pitanje: Da li dobro ostaje da traje na dunjaluku u vremenu smutnji? Ako je odgovor ‘da’ željela bih dokaz, a ako je odgovor ‘ne’ opet bi željela dokaz. Kako da…

Najbolja dova za traženje oprosta

Rekao je Ibnu-l-Kajjim : Najbolja dova za traženje oprosta je da rob kaže: „'O Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam Tvoj…

O porijeklu Ibrahimovog kurbana

Allah Uzvišeni kaže u kazivanju o Ibrahimu kada je krenuo da izvrši naredbu iz sna o klanju svoga djeteta Isma'ila: Većina govora mufesira je da se radi o klanju mužjaka…