Articles published by Emir Čajić

Vrijeme stvarne zore

Pitanje Kojim putevima mogu utvrditi stvarnu zoru? Jutrom se trudim da nađem stvarnu zoru, kako bih znao vrijeme namaza i imsaka, za sebe i svoje prijatelje, jer živim u Kini,…

U vjeru nema prisile

Od ajeta koji se odnose na slobodu ubjeđenja je i ono što je došlo u riječima Uzvišenog: “Nema prisile u vjeru, pravi put se jasno razlikuje od zablude…”. Ovaj ajet…

Osmo sredstvo: Skromnost i pristupačnost

Ovo je 7 dio od ukupno 8 u serijalu Kako pridobiti ljude SadržajPoslanik je osvajao srca ljudi koji su ga okruživali skromnošću i jednostavnim pristupom. Enes pripovijeda jednu sliku njegove…

Obaveza pozivanja Allahu

Kaže Uzvišeni Allah Kaže Ibn Kajjim : “Mjesto poziva Allahu je od najčasnijih mjesta obožavanja.” I kaže Uzvišeni: Allahov Poslanik je rekao: “Ko bude pozivao u uputu pripada mu slična…

Sedžde sehve (zaborava)

Znaj – Allah ti se smilovao – da se za sedžde zaborava veže nekoliko pitanja: Prvo pitanje Kada klanjač izostavi nekoliko rek'ata i preda selam, svejedno bio to jedan, dva…

Turci ala franga

Od početka “paradžematske hajke” često su nas posjećivali novinari iz raznih zapadnih zemalja, raspitivajući se o suštini razilaženja između nezavisnih džemata i IZ BiH. Neke od tih posjeta su bile…

Sedžde zahvalnosti

Piše: Rami Hanefi Mahmud Sedžde zahvale su propisane prilikom ostvarivanja neke blagodati, uklanjanja neke nedaće ili bilo čega što obraduje čovjeka; od Ebu Bekrete se prenosi da bi Allahov poslanik…